Samfundsansvar i Vækstfonden

Cykel

I Vækstfonden arbejder vi for, at vi som organisation og finansieringspartner bidrager positivt til en bæredygtig udvikling. At tage hensyn til verden omkring os er en integreret del af vores værdier og finansieringspraksis – derfor arbejder vi dedikeret med bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd i vores egen organisation, i vores finansieringer og i samarbejde med vores økosystem.

I Vækstfonden tager vi i vores arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd udgangspunkt i internationale retningslinjer og principper. Vi forpligtiger os til at efterleve FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP), samt OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder – læs mere om disse retningslinjer via links til højre.

Vores tilgang til og indsats for ansvarlig virksomhedsadfærd er rammesat i vores Politik for samfundsansvar og bæredygtighed, som angiver, hvordan Vækstfonden skal agere ansvarligt som organisation og finansieringspartner inden for:

  1. Social ansvarlighed
  2. Miljø og klimamæssig bæredygtighed
  3. Forretningsetik
  4. Mangfoldighed og kønsdiversitet
  5. Ansvarlige skatteforhold

Vækstfonden som ansvarlig investor og långiver

Som finansieringspartner interesserer vi os både for de risici og de positive muligheder, der knytter sig til vores porteføljevirksomheders indvirkning på samfundet. Vi har fokus på de områder, hvor der er størst indvirkning på samfundet, og hvor anvendte ressourcer skaber de største forandringer. Vores tilgang som finansieringspartner er baseret på dialog og samarbejde. Vi lægger vægt på, at de virksomheder og fonde, vi finansierer, forpligtiger sig til ansvarlig adfærd og forholder sig aktivt til relevante væsentlige sociale, miljø-, og ledelsesmæssige forhold. Vi ønsker som udgangspunkt at bruge vores indflydelse til at flytte virksomheder i en mere bæredygtig retning snarere end at udelukke finansiering af dem. En række specifikke aktiviteter, som ikke er i overensstemmelse med Vækstfondens værdier, afstår vi dog fra at yde finansiering til. Disse fremgår af Vækstfondens politik for samfundsansvar og bæredygtighed. Vi arbejder løbende på at styrke vores inddragelse af sociale, miljø-, og ledelsesmæssige forhold i vores due diligence, beslutningsgrundlag og løbende porteføljestyring. Du kan læse mere om vores tilgang til og arbejde med samfundsansvar i vores Bæredygtighedsrapport via linket i højre side.

Vækstfonden som ansvarlig organisation

Vækstfondens organisation, kultur og interne processer udgør et vigtigt grundlag for vores arbejde med at skabe innovation og vækst. Som ansvarlig virksomhed er det vigtigt for os, at vores organisation, kultur og interne processer understøtter god forretningsetik, og at vi agerer ansvarligt ift. medarbejdere, samarbejdspartnere og det omkringliggende samfund. Som et led heri kortlægger vi årligt vores potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder, miljø og ansvarlig selskabsledelse. Formålet med kortlægningen er at identificere og følge op på potentielt eller faktiske væsentlige negative indvirkninger afledt af vores forretning for at fremme ansvarlig adfærd.

Vækstfonden er en vidensbaseret virksomhed, og vores medarbejdere er den vigtigste ressource. Det er essentielt for os at fastholde vores dygtige medarbejdere og værne om et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Du kan læse mere om Vækstfonden som ansvarlig arbejdsplads her.

Læs mere om vores tilgang til ansvarlig virksomhedsadfærd, bæredygtighed og strategiske indsatser i vores Bæredygtighedsrapport og politikker. Alle relevante dokumenter og links finder du i kassen til højre.

Kontakt og klagemuligheder

Har du haft en mindre god eller dårlig oplevelse med Vækstfonden, som vi bør lære af, vil vi meget gerne høre fra dig. Har du været udsat for eller været vidne til krænkende adfærd eller andre alvorlige forhold, er det vigtigt, at du indberetter dette. Du har mulighed for at tage kontakt til os på forskellig vis, afhængig af det pågældende forhold, og om hvorvidt du ønsker at være anonym eller indgå i dialog med os. Læs mere her.