Samfundsansvar

Som ansvarlig finansieringspartner er vores formål at sikre, at vi opererer i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. Desuden vil vi som ansvarlig organisation i videst muligt omfang forebygge og afbøde de negative indvirkninger på bæredygtigheden, som vores aktiviteter måtte have.

Cykel

Samfundsansvar i Vækstfonden

Her kan du læse om vores politik for samfundsansvar og bæredygtighed. Politikken følger internationalt aftalte principper i henhold til ansvarlighedsadfærd.

Vindmøller på en mark

Ansvarlig investor og långiver

Børn der løser en case

Partnerskaber og Viden

Eva medarbejderseminar 2017.jpg

Ansvarlig arbejdsplads

Hænder på laptop

Dataetik i Vækstfonden

Årsregnskab

Skattepolitik

Fløjte

Vækstfondens whistleblower-ordning