Søg om Vækstlån


Her kan du søge om et Vækstlån. Først beder vi om, at du udfylder felterne nedenfor og vedhæfter relevant supplerende materiale. Når du har gjort det, trykker du på ”Indsend”.

Ansøgningsmateriale

Vi ønsker at få det bedst mulige indblik i virksomhedens historik og forretningsgrundlag. Afhængig af hvilke aktiviteter og/eller aktiver, der skal finansieres, kan der være behov for supplerende materiale. I boksen til højre har vi listet en række eksempler på forskellige former for materiale, som kan være relevant. Hvis du vurderer, at noget af dette materiale kan være relevant for at vurdere din virksomhed, har du mulighed for at vedhæfte det.

I den sammenhæng vil en forretningsplan være meget relevant. Men hvis din virksomhed ikke allerede har en opdateret forretningsplan, beder vi om en beskrivelse af virksomheden, der dækker de områder, som normalt er beskrevet i en forretningsplan.

Skabeloner til forretningsplanen

Ansøg om Vækstlån

Oplysninger om virksomheden
*
*
*
*
*
Kontaktinformationer
*
*
*
Øvrige oplysninger
*
Relevante dokumenter
*

Kontakt Vækstfonden

København

Lise Lotte Bjørking

Lise Lotte Bjørking
Erhvervskundechef

M +45 50 60 99 83
llb@vf.dk

Relevante dokumenter

  • Forretningsplan
  • Revisorattesterede årsrapporter for de seneste 2 år og evt. perioderegnskaber  
  • Budgetter for i år og næste år  
  • CV’er for nøglepersoner i virksomheden  
  • Seneste selvangivelse og/eller formueopgørelse for ejerkredsen  
  • Plan for investeringen/projektet, der skal gennemføres  
  • Kopi af købsaftale ved ejerskifte  
  • Oversigt over virksomhedens samlede finansieringsvilkår  
  • Et koncerndiagram eller en oversigt over ejerstrukturen  
  • Underskrevet samtykkeerklæring om udveksling af personoplysninger. 

Samtykkeerklæring

Skabeloner til forretningsplan