Vækstlån til iværksættere


Vækstlån til iværksættere er målrettet til unge virksomheder, som allerede har produkter og kunder, men hvis korte historik gør det svært at skaffe finansiering til at accelerere væksten.

Fakta

  • Vækstlån til iværksættere skal være på min. 1 mio. kr. 
  • Virksomheden kan bruge lånet, når deres sikkerheder ikke rækker til almindelig bankfinansiering
  • Virksomheden skal have omsætning og et kundegrundlag
  • Det forudsættes, at iværksætteren opnår mindst 50 pct. privat medfinansiering, samt at der stilles personlig kaution
  • Vækstlån til iværksættere står som udgangspunkt bagefter andre lån fra pengeinstitutter og øvrige sikrede kreditorer
  • Vækstlån til iværksættere har en større risiko end almindelige banklån, og renten er derfor højere
  • Vækstlån til iværksættere ydes direkte af Vækstfonden og er et supplement til iværksætterens øvrige finansiering

Sådan gør du
For at få et Vækstlån til iværksættere skal du igennem samme proces som for et almindeligt Vækstlån.
Har du spørgsmål til lånet eller processen, så kontakt vores team af rådgivere.

Se under ”Sådan søger du” på siden om Vækstlån. 

EU-flag 

Lånet støttes af InnovFin SMV-garantifaciliteten med økonomisk støtte fra Den Europæiske Unions finansielle instrumenter under Horisont 2020.
For Vækstlån til iværksættere er der stillet en lånegaranti under EU's rammeprogram for konkurrenceevne og innovation. Se mere på europa.eu

Denne finansiering er muliggjort af en garanti, der er blevet stillet af Creative Europe programmet og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (”EFSI”) under Investeringsplanen for Europa. Formålet med EFSI er at understøtte finansieringer og gennemføre produktive investeringer i den Europæiske Union, samt sikre øget adgang til finansiering


Kontakt Vækstfonden

København

Nikolaj Jørgsensen

Nikolaj Sørstrup Jørgensen
Erhvervskundechef

M +45 81 77 49 09
nsj@vf.dk

Randers

Søren Grønbæk Nielsen

Søren Grønbæk Nielsen
Erhvervskundechef

M +45 24 49 28 29
sgn@vf.dk

Vojens

Claus Albjerg

Claus Thorup Albjerg
Erhvervskundechef

M +45 31 42 44 34
cta@vf.dk

Også til garantier

Har du brug for en garanti eller en leasingaftale? Og rækker dine sikkerheder ikke til, at du kan få en aftale på almindelig vis i din bank, dit garantiinstitut eller hos dit leasingselskab? Så kan vi yde garantier efter samme principper som Vækstlån. Fx til en arbejdsgaranti i forbindelse med et byggeprojekt eller en maskine hos et leasingselskab.

Læs mere om Vækstgaranti

Finansiering til kreative og kulturelle erhverv

Læs mere om krav til kreative og kulturelle erhverv