Vejtransport


EU-reglerne om statsstøtte betyder, at der gælder særlige regler for Vækstkaution til vejtransport.
EU-regler om statsstøtte betyder, at Vækstkaution til vejtransportsektoren ikke kan anvendes til finansiering af køretøjer til vejgodstransport, der kører for fremmed regning.