For virksomheder: Ofte stillede spørgsmål om Vækstkaution


Hvilke formål kan Vækstkaution bruges til?

Vækstkaution kan anvendes til at realisere virksomhedens vækstplaner, fx udvikling, iværksætteri, investeringer, driftsfinansiering og ejerskifte. Vækstkaution kan også anvendes til undersøgelse af et nyt marked, herunder konkurrentundersøgelser samt messe- og udstillingsdeltagelse.

Vækstkaution må dog ikke ydes til finansiering af konkrete eksportordrer og etablering og drift af distributionsnet eller salgskontorer i andre lande.

Vækstkaution kan heller ikke ydes til finansiering af anskaffelse af køretøjer, som skal transportere vejgods for fremmed regning (dvs. vognmandskørsel).

Hvordan får jeg en Vækstkaution?

Du går ned i dit finansieringsinstitut og forhandler finansiering med dem, som du plejer. Når du og finansieringsinstituttet er enige om betingelserne for din finansiering, herunder at der skal stilles en Vækstkaution, skal finansieringsinstituttet (ikke virksomheden) anmelde finansieringen til Vækstfonden. Vækstfonden bruger typisk 1-2 dage på at se anmeldelsen igennem og sender dernæst Vækstkautionspolicen til dit finansieringsinstitut, hvis anmeldelsen kan accepteres. Herefter kan finansieringsinstitut udbetale finansieringen til dig. Vækstfonden accepterer omkring 95 pct. af Vækstkautionsanmeldelserne.

Hvilke typer af långivere kan jeg få en Vækstkaution hos?

Næsten alle finansieringsinstitutter, der har udlån til erhvervsvirksomheder, anvender Vækstkaution. Begrebet ”finansieringsinstitut” dækker over en række långivere, heriblandt banker, sparekasser, realkreditinstitutter, leasing- og garantiselskaber. Ring evt. til Vækstfonden, så vil vi forsøge at finde et finansieringsinstitut og filial i dit lokalområde, der har anvendt Vækstkaution tidligere.

Hvad kræver det for min virksomhed at blive godkendt?

Vækstfonden er som udgangspunkt parat til at stille en Vækstkaution, hvis der er et finansieringsinstitut, der vil yde en finansiering til dig

Er der en bestemt løbetid på en Vækstkaution?

Ja, Vækstkautionens løbetid er op til 10 år, men den underliggende finansiering (f.eks. dit lån) må godt løbe i længere tid. Vækstfonden kautioner dog kun for de første 10 år.

Har Vækstfonden krav til min virksomheds nøgletal?

Nej, Vækstfonden stiller ikke specifikke krav til din virksomheds nøgletal. Udgangspunktet er dog, at du skal have positiv indtjening og positiv egenkapital eller udsigt til snart at få det. Det er dit finansieringsinstitut, som kreditvurderer din virksomhed efter egne regler, og finansieringsinstituttet kan derfor have specifikke krav til nøgletallene.

Skal jeg altid stille med sikkerheder?

Ja, som udgangspunkt skal du stille sikkerheder i henhold til finansieringsinstituttets almindelige regler. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra dette. Vækstkautionen er derfor en supplerende sikkerhed og ikke en erstatning for sædvanlige sikkerheder.

Har Vækstfonden krav til, hvilke sikkerheder jeg skal stille?

Nej ikke som udgangspunkt, men det skal være sikkerheder, som finansieringsinstituttet vil acceptere.

Hvordan indfries en Vækstkaution?

Vækstkautionen kan kun opsiges af finansieringsinstituttet eller af virksomheden med finansieringsinstituttets samtykke. Indfrier virksomheden Vækstkautionen med frie midler uden at afløse den helt eller delvist af anden penge-/realkreditinstitutfinansiering, kan dette gøres uden yderligere omkostninger. Indfrier virksomheden derimod kautionen ved hjælp af anden finansiering, betales 80 pct. af den fulde præmie for kautionens resterende løbetid.