Vækstgaranti

Når dine sikkerheder ikke rækker til at opnå fx en bankgaranti eller en leasingaftale på almindelig vis.


/ Hvad er Vækstgaranti?

En Vækstgaranti er med til at dække risikoen, hvis din virksomhed ikke kan stille sikkerheder nok til at få en entreprise- eller betalingsgaranti eller til at få en leasingaftale.

Fakta om Vækstgaranti:

 • Din virksomhed kan anvende Vækstgaranti som led i en vækstplan, der har sunde økonomiske perspektiver, men hvor sikkerhederne ikke er tilstrækkelige.
 • Vækstgaranti skal være på min. 1 mio. kr., enten alene eller i kombination med et Vækstlån.
 • Vækstgaranti dækker 100 pct. af risikoen.
 • En Vækstgaranti er dækket af pant i sikkerheder, men står bagefter anden finansiering fra banker og andre sikrede kreditorer.
 • Vækstgaranti dækker direkte over for din virksomhed, men Vækstfonden indgår samarbejde med dit finansieringsinstitut om at håndtere administrationen.
 • Er den samlede finansiering på under 1 mio. kr., kan du også anvende Vækstkaution til at dække en garanti eller leasingaftale.

Hvis det går galt
Hvis garantien indløses, arbejder vi tæt sammen med dig, banken og andre kreditorer om at få mest muligt ud af virksomhedens pantsatte aktiver. Målet er lavest mulige tab for alle parter.

Sikkerheder og personlig kaution
Du skal stille sikkerheder for en Vækstgaranti på samme vis som for en almindelig bankgaranti eller leasingaftale. Skulle virksomheden gå konkurs, opnår Vækstfonden først dækning fra sikkerheder, efter at banken og andre sikrede kreditorer har fået dækket deres tab. Som udgangspunkt forudsætter vi, at virksomheden stiller sekundær pant i virksomhedens aktiver og normalt også personlig kaution. På samme måde som i bankerne, der dog har primær pant i aktiverne.

/ Hvem kan søge?

Vækstgaranti er målrettet små og mellemstore virksomheder, der er veletablerede, og som skal gennemføre større investeringer eller udvide forretningen.

For at få en Vækstgaranti skal virksomheden være økonomisk og ledelsesmæssigt velfunderet. Derfor lægger vi vægt på følgende kriterier:

 • De tre seneste årsregnskaber skal vise en positiv trend. 
 • Der skal være relevante kompetencer i virksomheden – herunder også i bestyrelsen. 
 • Virksomheden skal have en fornuftig soliditet. 
 • Garantien skal alene, eller i kombination med et Vækstlån, være på min. 1 mio. kr. Har du brug for en garanti i forbindelse med en samlet finansiering på under 1 mio. kr., kan du søge om Vækstkaution.

For at kunne ansøge skal din virksomhed samtidig:

 • have maks. 250 ansatte 
 • have en omsætning på under 372 mio. kr. eller en balance på under 320 mio. kr. 
 • være uafhængig af større virksomheder.

/ Hvad koster det?

Prisen for en Vækstgaranti afhænger af, om den skal benyttes som entreprisegaranti eller betalingsgaranti, men består som udgangspunkt af:

 • et etableringsgebyr på 40.000 kr. + 0,5 pct. af garantibeløbet
 • en individuelt fastsat garantipræmie, som typisk er et par procentpoint højere end foranstående garantier. Den præmie, som virksomheden betaler på Vækstgarantien, vil imidlertid altid være højere end præmien, som virksomheden betaler for tilsvarende garantier i banken. Når en Vækstgaranti fungerer som en betalingsgaranti, ligger renten på samme niveau som ved et Vækstlån. Garantipræmien fastsættes efter en grundig kredit- og risikovurdering.

/ Sådan søger du

Vækstfonden etablerer garantier i samarbejde med Tryg Garanti. For at få en Vækstgaranti skal du kontakte Vækstfonden direkte. Så aftaler vi i samarbejde en garantiramme, som virksomheden kan trække på.

Når aftalen om rammen er på plads, giver vi Tryg Garanti besked. Herefter får du adgang til at oprette garantier til de enkelte projekter i Tryg Garantis online-system.

Materiale
Send os en beskrivelse af virksomhedens historik og forretningsgrundlag samt de aktiviteter og aktiver, der skal stilles garanti for. Vi beder om: 

 • en forretningsplan 
 • revisorattesterede årsrapporter for de seneste to år og evt. perioderegnskaber 
 • budgetter for indeværende og næste år 
 • CV’er for nøglepersoner i virksomheden 
 • seneste selvangivelse og/eller formueopgørelse for ejerkredsen 
 • en plan for investeringen/aktiviteterne, der skal gennemføres 
 • en oversigt over virksomhedens samlede finansieringsvilkår.

Har din virksomhed ikke allerede en opdateret forretningsplan, kan du hente forskellige skabeloner til forretningsplanen på Virk.dk.

Send materialet pr. e-mail til laan@vf.dk.

Ansøgningsprocessen

 1. Vurdering af materiale og møde med virksomhed: Vi foretager en indledende screening på baggrund af materialet. Vurderer vi umiddelbart, at virksomheden ligger i målgruppen for Vækstgaranti, holder vi et møde hos jer. Her gennemgår vi forretningsplanen, regnskaber og budgetter. 
 2. Forhandling om vilkår: Hvis vi efter mødet vurderer, at vi kan tilbyde en Vækstgaranti, udarbejder vi et tilbud. 
 3. Udstedelse af garantien: Når virksomheden har accepteret de endelige vilkår, bliver garantien udstedt.

EU-flag

Finansieringen er muliggjort af støtte fra COSME garantifaciliteten og Den Europæiske Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.