Investeringskriterier


Team
Teamet har relevant erfaring og besidder tilsammen de nødvendige strategiske og operationelle kompetencer. Teamet kan demonstrere et godt samarbejde og har adgang til et stærkt netværk, der kan understøtte fondens investeringsstrategi.

Investeringsstrategi
Der er en klart defineret investeringsstrategi, som detaljeret beskriver, hvordan der bliver skabt værdi i virksomhederne frem til exit. Investeringerne skal leve op til grundlæggende sociale og etiske principper.

Track record
Teamet er blandt de bedste investorer i deres felt, og de kan demonstrere afkast på investeret kapital for tidligere eller aktuelle investeringer. Teamet kan dokumentere resultater i forhold til valg af investeringsemner, strukturering af investeringer, udvikling af porteføljevirksomheder og exit.

Processer
Der er etableret strukturerede arbejdsgange, som sikrer konsistent og effektiv eksekvering af fondens investeringsstrategi. Der arbejdes systematisk med værdiskabelse og risikohåndtering, og der er klare strukturer for ansvarsfordeling. Processerne omfatter dokumentation og kommunikation – herunder rapportering.

Struktur
Fonden har en klar juridisk og skattemæssig struktur med transparente og markedskonforme vilkår, som balancerer afkast og risiko for de involverede parter.