Kapital fra samarbejdspartnere


Som virksomhed kan du søge kapital fra en af de fonde, Vækstfonden har investeret i. Find en fond, der passer til din virksomhed.
VF Fonde medvirker til etablering af fonde med et investeringsfokus rettet mod unoterede mindre og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Vi kræver i den sammenhæng, at den kapital, vi tilvejebringer, bliver investeret i danske virksomheder.

Formålet er at tiltrække kapital og kompetence til lovende markedssegmenter og dermed bidrage til at skabe Europas mest velfungerende marked for risikovillig kapital.

Vi investerer i fonde med udgangspunkt i et af tre formål:

  • Nyskabelse: Etablering af nye investeringsenheder
  • Videreførelse: Investering i eksisterende investeringsenheder
  • Udvikling: Effektivisering af markedet, fx via sammenlægning af eksisterende investeringsenheder.

Porteføljen er i dag på 24 fonde, som vi har givet et samlet investeringstilsagn på 4,4 mia. kr.

Fondene har mere end 11 mia. kr. i kapital under forvaltning og har investeret i mere end 150 virksomheder.

Skal din virksomhed have kapital?
Er du interesseret i muligheden for at rejse fondskapital til din virksomhed, skal du tage kontakt direkte til de enkelte fonde.

På fondenes hjemmesider kan du læse mere om deres profiler og investeringskriterier og på den måde finde frem til netop den fond, der passer bedst til din virksomhed og dens vækstpotentiale.

Se listen over fonde i Vækstfondens portefølje.

Business angel matching fond

Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) har sammen etableret en business angel matching fond. 

Fonden har som mål i samarbejde med danske business angels at investere i 100-150 små og mellemstore danske virksomheder.

Læs mere om business angel matching fonden