Dansk Landbrugskapital

Dansk Landbrugskapital er en lånefond, der yder ansvarlig lånekapital til landbruget.


/ Hvad er Dansk Landbrugskapital?

Dansk Landbrugskapital er en lånefond, der yder ansvarlig lånekapital til landbruget. Kapitalen er målrettet investeringsprojekter og i særlige tilfælde også refinansiering, og den stilles til rådighed som del af en samlet gældsløsning.

Formålet med lånefonden er at give effektive og veldrevne landbrug, der ellers er hæmmede af relativt høj gæld eller lav soliditet, mulighed for at investere i større og endnu mere effektiv produktion.


Dansk Landbrugskapital får tilført 500 mio. kr. fra staten og 500 mio. kr. fra fire pensionsselskaber. Vækstfonden står for forvaltningen af Dansk Landbrugskapital.

/ Hvem kan søge?

Alle landbrug kan søge. Målgruppen er de bedrifter, der er effektive og veldrevne, men som er låste af gæld. Selv effektive landbrug kan have svært ved at tiltrække finansiering til at udvikle bedriften, hvis de har relativt høj gæld.

Lån fra Dansk Landbrugskapital kan anvendes inden for alle driftsgrene, men forventes at være særligt relevant for animalske producenter, herunder primært mælkeproducenter og svineproducenter.

150-200 landbrug forventes at få lån fra Dansk Landbrugskapital over de kommende år.

/ Hvad koster det?

Dansk Landbrugskapital tilbyder investeringslån. De går til investeringer, der forbedrer landbrugets rentabilitet. Løsningen afhænger af det konkrete projekt på bedriften.

Lånet kunne for eksempel være til udvidelse af produktionen, køb af en eksisterende ejendom, renovering af eksisterende bygninger, ejerskifter, eller investeringer i miljø- og dyrevelfærdsteknologi.

Lånet er udformet, så det tæller som ansvarlig kapital over for bank, realkredit og andre kreditorer. Renten fastsættes individuelt, og vil i gennemsnit ligge på 10 procent. De 10 procent skal ses i sammenhæng med en forventning om, at den samlede finansiering – inklusiv investeringslån – kan komme væsentligt længere ned.

Vi forventer, at løbetiden typisk vil være 8 år.

/ Sådan gør du

Ønsker du at høre nærmere om dine muligheder for at få et lån fra Dansk Landbrugskapital, skal du kontakte Vækstfondens landbrugsteam. Teamet står også til rådighed for penge- og realkreditinstitutter samt rådgivere.

Herefter vil Vækstfonden foretage en indledende kreditvurdering af det enkelte landbrug. Her fokuseres der på bedriftens effektivitet, som bliver målt ud fra bedriftens resultater med hensyn til produktionsnøgletal og dækningsbidrag.

Næste skridt er at mødes med Vækstfondens landbrugsteam. Her vil teamet komme lidt dybere ned i forretningsplanen og lånevilkårene i en fælles drøftelse med dig.