Business angel matching-lån


Business angle matching-lån er en ny lånefacilitet til godkendte business angels, der investerer i tidlige danske iværksættervirksomheder.
Business angel matching-lån er en ny lånefacilitet, der er målrettet business angels, der investerer i tidlig fase-selskaber. 

Med den nye lånefacilitet får business angels, enten individuelt eller i kollektiver, mulighed for at matche en egenkapitalinvestering med lån direkte til virksomheden i forholdet 1:1. 

Fakta:

  • Målrettet business angels, der investerer i pre-seed- og seed-selskaber
  • Vækstfonden gennemfører due diligence på BA’en inden godkendelse. Herefter får BA’en tildelt en individuel låneramme og kan matche sine egenkapitalinvesteringer i tidlig fase-selskaber med et lån i forholdet 1:1
  • Alle investeringsbeslutninger træffes af BA’en, og lånet udstedes automatisk af Vækstfonden direkte til virksomheden
  • Lånet kan udgøre 0,25-7,5 mio. kr. pr. selskab, og løbetiden er 6 år. 
Læs mere om business angel matching-lånet (pdf)


Kontakt Vækstfonden

Peter Bo

Peter Bo
Senior Relationship Manager, Business Angels

T +45 35 29 86 63
M +45 50 60 79 61
pbo@vf.dk