Business angel matching fond


Business angel matching fonden, der er etableret af Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond (EIF), har som mål i samarbejde med danske business angels at investere i 100-150 små og mellemstore danske virksomheder.

Kort om matching fonden

  • Investerer i små og mellemstore danske virksomheder i samarbejde med danske business angels med det formål at styrke det samlede omfang af business angel investeringer i Danmark og øge udbuddet af risikovillig kapital på det danske marked.
  • Investeringerne er ikke sektorspecifikke, men har fokus på early-stage, seed, vækst og generationsskifter.
  • Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) indskyder hver 100 mio. kr. i fonden. Det forventes, at de danske business angels samlet vil investere et tilsvarende beløb i virksomhederne. 
  • Fonden vil sandsynligvis indgå samarbejde med 10-15 danske business angels.
  • Samlet vil kapitaltilførslen føre til investeringer i 100-150 små og mellemstore virksomheder i Danmark over en 5-årig investeringsperiode. 
  • Fonden er et samarbejde mellem EIF og Vækstfonden. EIF administrerer ordningen og godkender de danske business angels. Vækstfonden rådgiver EIF og udfører lokal due diligence og markedsføring.
  • Fordelene for de danske virksomheder er, at der kommer mere kapital til markedet, og at de får stærkere investorer i ryggen.
  • Fordelene for de danske business angels er, at de med en stor grad af fleksibilitet kan indgå i større investeringer og investeringsmæssigt følge med i længere tid. Samtidig bliver afkastet fordelt, så business angels får 60 pct. og business angel matching fonden får 40 pct.

Sådan fungerer fonden
Business angel matching fonden er etableret i et samarbejde mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). 

Det forventes, at der vil blive tilknyttet 10-15 danske business angels. 

Det er den enkelte business angel, der sourcer og gennemfører investeringerne i virksomhederne som normalt. Kapitalen bliver så matchet 1:1 af business angel matching fonden. 

Det er den enkelte business angel, der står for al kontakt til virksomhederne, træffer investeringsbeslutningerne og håndterer den løbende porteføljestyring.
Vækstfonden og EIF bidrager hver 100 mio. kr. til den nye fond og med et tilsvarende beløb fra business angels forventes der co-investeringer i 100-150 små og mellemstore, danske virksomheder. 

Fonden er baseret på en model forankret i programmet The European Angels Fund (EAF), som EIF også anvender i Tyskland, Spanien, Østrig, Holland og Irland. EIF står for administrationen af fonden og godkender de business angels, som skal tilknyttes. Vækstfonden fungerer som rådgiver for EIF og udfører den lokale due diligence og markedsføring.


Sådan gør du
Den danske business angel matching fond er åben for dialog med danske business angels, som ønsker at blive tilknyttet fonden. 

For at blive godkendt skal business angels bl.a. kunne demonstrere, at de har tilstrækkelig erfaring i investeringssegmentet, en succesfuld track record, et godt dealflow og den nødvendige finansielle kapacitet til at investere.

Er du business angel, og vil du gerne høre mere om fonden og dine muligheder? Så kontakt Investment Director Ole Hauskov på telefon +45 20 28 16 44 eller på oha@vf.dk.