Ansvarlige lån

Når du skal styrke din egenkapital og øge din soliditet for at kunne finansiere dine vækstplaner. Dit fleksible alternativ til en ny investor.


/ Hvad er Ansvarlige lån?

Hvis du har vanskeligt ved at få yderligere finansiering, fordi din virksomheds egenkapital er for spinkel, kan et Ansvarligt lån være løsningen.

Et Ansvarligt lån er en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital og er med til at øge virksomhedens soliditet. Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering, og derfor kan lånet fungere som et supplement til egenkapitalen på virksomhedens balance.

Fakta om Ansvarlige lån:

 • Ansvarlige lån tæller som egenkapital på balancen.
 • Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering og kræver ikke sikkerheder.
 • Renten fastsættes individuelt men ligger typisk på 9-15 pct.
 • Lånet skal være på min. 2 mio. kr. og være en del af en samlet finansieringsløsning.
 • Målgruppen er sunde virksomheder i alle brancher. 
 • Ansvarlige lån ydes direkte til virksomheden.

Stor fleksibilitet
Med mulighed for hel eller delvis afdragsfrihed samt fleksibel afvikling kan vi skræddersy et Ansvarligt lån, så det matcher netop din virksomheds behov – og bankens risiko.

  Intet krav om sikkerheder
  I modsætning til et almindeligt lån skal din virksomhed ikke stille sikkerheder for et Ansvarligt lån. Til gengæld vil kravet til forrentningen på lånet være højere. Risikoen ved et Ansvarligt lån er den samme som for egenkapital.

  / Hvem kan søge?

  For at få et Ansvarligt lån skal din virksomhed i udgangspunktet leve op til: 

  • at de seneste årsregnskaber peger i en positiv retning
  • at virksomheden skal have realistiske udviklingsplaner og ambitioner om vækst 
  • at både indtjeningsevne og likviditetsskabelse er tilstrækkelig til at afvikle et Ansvarligt lån 
  • at der er relevante kompetencer både i og omkring virksomheden - også i bestyrelsen 
  • at virksomheden som udgangspunkt har både en omsætning og en balance på minimum 20 mio. kr.
  • at virksomhedens soliditet er på minimum 10 pct. (gerne på 25 pct. og derover efter tilførsel af det ansvarlige lån)
  • at virksomhedens nuværende egenkapital har en passende størrelse, og som minimum matcher størrelsen af det Ansvarlige lån 
  • at lånet indgår i en samlet løsning og på den måde åbner for yderligere finansiering, typisk fra et pengeinstitut, i samme omfang eller større 
  • at lånet skal være på min. 2 mio. kr.

  Virksomhederne skal desuden ligge inden for målgruppen af små og mellemstore virksomheder, SMV'er:

  • Op til 250 ansatte 
  • En omsætning under 372 mio. kr. eller en balance under 320 mio. kr. 
  • Uafhængig af større virksomheder.

  / Hvad koster det?

  Et Ansvarligt lån er langt mere risikabelt for långiver end et almindeligt lån. Derfor er kravet til forrentningen af lånet også højere. Et Ansvarligt lån skal derfor sammenlignes med vilkårene for at få tilført egenkapital.

  Vilkår
  Forrentningen af et Ansvarligt Lån består af Cibor 3 + en fast rentemarginal, som er gældende i hele lånets løbetid. Hertil kommer en del af værditilvæksten i låneperioden, hvis virksomheden bliver solgt.

  De generelle rente- og afviklingsvilkår på et Ansvarligt lån er:

  • Løbetid på 5-10 år, som udgangspunkt med to års afdragsfrihed og oprullende rente i starten.
  • Renten fastsættes individuelt og vil typisk være på mellem 9-15 pct. 
  • Renten er ens i hele lånets løbetid og tager udgangspunkt i Cibor3 + tillæg.
  • Stiftelsesprovisionen er 40.000 kr. + 1 pct. af lånebeløbet. 
  • En aftalt exitbonus ved eventuelt salg af virksomheden inden for lånets løbetid. 
  • Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side.

  / Sådan søger du

  Hele processen tager 5-8 uger og består af tre trin:

  1. Indledende vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår de tre seneste afsluttede årsregnskaber, en budgetopfølgning for indeværende regnskabsår, en forretningsplan og en finansieringsplan. På baggrund af materialet vurderer vi, om det er relevant at gå videre i processen og aftale et møde.
  2. Et møde med dig, hvor vi kommer endnu dybere ned i forretningsplanen og lånevilkårene. Bliver vi her enige om, at et Ansvarligt Lån er den rette finansieringsløsning, udarbejder vi låneaftalen med vilkår og eventuelle øvrige aftaler og betingelser.
  3. Til slut undersøger vi din virksomhed for at få indsigt i relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold i virksomheden. Vækstfonden udarbejder en liste over det materiale, som skal være til rådighed for at gennemføre undersøgelsen.


  EU-flag  

  Finansieringen er muliggjort af støtte fra COSME garantifaciliteten og Den Europæiske Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.

  Denne finansiering er muliggjort af en garanti, der er blevet stillet af Creative Europe programmet og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (”EFSI”) under Investeringsplanen for Europa. Formålet med EFSI er at understøtte finansieringer og gennemføre produktive investeringer i den Europæiske Union, samt sikre øget adgang til finansiering