Partnerskaber med Vækstfonden

Vækstfonden indgår løbende partnerskaber, der kan styrke det danske økosystem for startups- og vækstvirksomheder. Vi kan for eksempel rådgive deep-tech startups i et acceleratorprogram om mulighederne for at rejse kapital eller være med til at løfte initiativer, som skaber muligheder for virksomheder med grønne løsninger. Vækstfonden indgår også en lang række partnerskaber omkring events såsom TechBBQ og Slush’d Aarhus.

Hvilke typer partnerskaber indgår Vækstfonden?

Vækstfonden kan bidrage med ekspertviden om funding, grønne vurderingskriterier og meget mere.

Vi har også i nogle tilfælde mulighed for at yde et økonomisk bidrag, som kan igangsætte lovende initiativer, der flugter med VF strategiske sigte og formål.

Hvad lægger vi vægt på i vores partnerskaber?

Når vi vurderer mulighederne i et partnerskab, er der fire relevante parametre:

  1. Vil partnerskabet bringe os i kontakt med virksomheder, som har behov for kapital (eller rådgivning herom) for at vokse?
  2. Vil partnerskabet bringe os i kontakt med aktører eller investorer (for eksempel business angels) som vi kan samarbejde med om for at løfte det danske økosystem?
  3. Kan vi med partnerskabet løfte et umodent område med stort potentiale i økosystemet? Kan det for eksempel være med til at skabe bedre forudsætninger for vækstvirksomheder i en specifik region eller industri?
  4. Kan partnerskabet give os kompetence til at blive bedre i vores arbejde med at rådgive og hjælpe danske vækstvirksomheder i hele Danmark?

Kontakt os om partnerskab

Mener du, at dit initiativ eller projekt kan være en relevant partner for Vækstfonden, skal du sende en mail til partneransvarlig Henrik Hedegaard med følgende information:

  • Information om projektet (hvad, hvor, hvornår, målgruppe, mål med projektet)
  • Hvad mener du, at Vækstfonden kan bidrage med, og hvilken rolle kan vi spille?
  • Hvordan vil partnerskabet ramme et eller flere af de fire parametre beskrevet ovenfor?

Vi behandler henvendelser løbende og vil vende tilbage så hurtigt som muligt.

Henrik Hedegaard

Henrik Hedegaard

Partnerskabskonsulent