Samfundsansvar i Vækstfonden

I Vækstfonden tager vi afsæt i FN Global Compact’s 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Vores politik for samfundsansvar har til formål at sikre, at vi opererer i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. Vores mål er i videst muligt omfang, at forebygge og afbøde de negative indvirkninger på bæredygtigheden, som vores virksomhed måtte have.