EduLab

Udvikler af digital matematik-læringsportal


EduLabs vision er at gøre verdens børn bedre til matematik. Derfor udviklede de MatematikFessor, der leverer tilpassede matematik-læringsforløb. Med kapital fra Vækstfonden vil EduLab eksportere den danskudviklede pædagogik, der allerede er blevet udrullet på 75 pct. af de danske skoler.
Om virksomheden
MatematikFessor er et digitalt værktøj udviklet i tæt samarbejde med matematiklærere fra den danske folkeskole. Portalen, der blev lanceret i 2010 og hjælper matematiklærerne til at gøre folkeskoleelever dygtigere til matematik, anvendes i dag på 75 procent af alle grundskoler i Danmark. Dagligt logger 75.000 elever ind på portalen, som andre europæiske skoler nu også skal få glæde af.

Vi har produktet, vi har passionen, vi har fagligheden

Udvikling og markedet

Uddannelsessektoren er en af de største sektorer i verden, og behovet for uddannelse er stigende. Samtidig er sektoren kendetegnet ved en meget beskeden grad af teknologisk udvikling. Der er derfor opstået et digitalt underskud i branchen, der giver et stort uudnyttet potentiale, som EduLab kan udnytte. Den tidligere regering etablerede i 2012 en pulje på 500 mio. kr. til digitale læremidler for at øge digitaliseringen af undervisningen i den danske folkeskole. EduLab Aps er en af de danske edtech-opstartsvirksomheder, der har fået medvind i kølvandet på digitaliseringspuljen. 

Det var netop virksomhedens danske succes, som gav mod til at accelerere de internationale vækstambitioner. Men for at sætte skub i skaleringen og videreudvikle deres software fik EduLab brug for både kompetencer og egenkapitalkapital. Ud over omkostninger til forretningsudviklingen havde virksomheden desuden et lån med en aggressiv tilbagebetalingsprofil, som gjorde det vanskeligt at tiltrække vækstkapital. Kombinationen af låne- og venturekapital gav mening, fordi EduLab havde brug for at styrke egenkapitalen før den nødvendige lånefinansiering kunne falde på plads. Et Vækstlån og en ventureinvestering fra VF Venture sikrede, at Edulab blev godt rustet til den internationale udrulning.

”Med investeringerne fra Vækstfonden kan vi få endnu mere fart på vores internationalisering og vores vision om at gøre verdens børn bedre til matematik. Vi har produktet, vi har passionen, vi har fagligheden - og med investeringen fra Vækstfonden nu også muligheden for at investere i de ressourcer, der skal muliggøre vores internationalisering," siger Kasper Holst Hansen, stifter og adm. direktør, EduLab.

Om EduLab

Stiftet: 2010
Produkt: Digital matematik-læringsportal
Finansiering Venturekapital fra VF Venture

EduLabs hjemmeside

Kontakt Vækstfonden

Jesper Lilledal
Partner

M +45 30 67 56 93
jli@vf.dk

Se portefølje