Vestergaard

Landbrug udvides med biogasproduktion


Det kræver store investeringer, når gårdejer Sjoerd Ydema skal realisere sine planer om både at fordoble antallet af malkekvæg og samtidig åbne et helt nyt forretningsområde i form af biogasproduktion. Pengene er bl.a. skaffet ved hjælp af et Vækstlån fra Vækstfonden.

Om virksomheden
Siden 1995 har hollandske Sjoerd Ydema opdrættet malkekvæg i Rødkærsbro lidt syd for Viborg. Efter den beskedne start med 55 køer er bedriften vokset gradvis og bestod i 2015 af 420 årskøer fordelt på to af hans i alt fire ejendomme. De to sidste ejendomme er udlejet til svineproduktion. Fordi Sjoerd foreløbig har koncentreret sig om malkekvæg, har det ikke været nødvendigt med større investeringer i maskiner, og han har i stedet fokuseret på at optimere driften og produktionen – det har givet sorte tal på bundlinjen.

Vi havde brug for et hurtigt svar fra Vækstfonden, for at banken også kunne være med. Og det fik vi.

Udfordring

Sjoerd Ydema har planer om at udvide og samle bedriften på den ene af ejendommene, Vestergaard, så man i alt kommer op 1.000 årskøer med en årlig mælkeproduktion på 10 mio. liter. Samtidig vil man, som en naturlig konsekvens af bedriftens gylleproduktion, oprette et biogasanlæg, der i foreløbigt 10 år skal levere gas til Arla, som har et mejeri under tre kilometer fra gården. Men den slags kræver store investeringer, og banken ville ikke stå med risikoen alene. Samtidig er biogas stadig et relativt nyt forretningsområde, og derfor havde Sjoerd Ydema brug for en finansiel partner, som var åben over for mulighederne på netop dette område. Løsningen blev et Vækstlån fra Vækstfonden, der sikrer, at planerne kan blive ført ud i livet. Begge projekter forventes at blive startet op i 2016.

”Jeg har haft god tid til at planlægge udvidelsesplanerne, men da jeg besluttede også at investere i flere malkekvæg, havde vi brug for et hurtigt svar fra Vækstfonden, for at banken også kunne være med. Og det fik vi,” fortæller gårdejer Sjoerd Ydema.

Om Vestergaard

Stiftet: Sjoerd Ydema har drevet landbrug siden 1995 på sine fire gårde, Fårup Overgaard, Egeskaun, Vestergaard og Katholt.
Medarbejdere: 7
Produkt: Landbrug med mælkeproduktion og biogasanlæg 
Finansiering: Vækstlån

Kontakt Vækstfonden

Jacob Autzen

Jakob Autzen
Landbrugskundechef, Randers

M +45 26 24 74 70
jau@vf.dk