Vedersø Efterskole

En international ø i Vestjylland


I 2017 kunne Vedersø Idrætsefterskole fejre sit 25-års jubilæum. Milepælen var for bestyrelsen og de ansatte en anledning til at tænke på fremtiden for den traditionsrige skole og starte en proces i årene op til jubilæet. Den proces resulterede i, at efterskolen som den første af sin slags i Danmark åbnede en selvstændig 100% engelsksproget international afdeling. Kapitalen til det omfattende byggeri kom i hus med et Vækstlån fra Vækstfonden.

Vedersø Idrætsefterskole lidt uden for Ulfborg i Vestjylland har i 25 år tilbudt unge et år med idræt og fællesskab på skoleskemaet. I midten af 2016 åbnede efterskolen en international afdeling, så ikke-dansk-talende nu også får mulighed for at få den danske efterskoleoplevelse samtidig med at danske unge kan forberede sig på en fremtid i en global verden.

”Vi har haft 25 år med glade elever og en sund økonomi – og vi er stolte af vores gode idrætsfaciliteter. Men for 5-6 år siden begyndte vi at spørge os selv, hvad fremtiden skulle bringe. Ville vi vokse i elevantal? Gøre mere af det samme? Eller ville vi være first movers og starte en selvstændig international afdeling? Valget faldt på det sidste”, fortæller forstander Kim Skouborg.

Efterskolen har i flere år haft en international klasse, og der er ikke noget nyt i, at efterskoler har en international profil og tilbyder undervisning på engelsk. Men Vedersø Idrætsefterskole adskiller sig alligevel. Udover at have åbnet en fysisk international afdeling på nabogrunden til den eksisterende efterskole, er det også forventet, at eleverne taler engelsk i fritiden.

”Det er unikt for The International, at alt foregår på engelsk. Dvs. at vi forventer, at eleverne også taler engelsk uden for skoletiden, og dermed får vi det her internationale miljø. Det er altid en god oplevelse at gå forbi en gruppe elever, der måske udelukkende er danske, men som alle taler engelsk sammen,” siger Kim Skouborg.

Det er ikke kun naturligt men også rigtig vigtigt, at efterskolerne bidrager til internationalisering

Efterskolens særlige rolle

At Vedersø har satset på en international afdeling, er ikke tilfældigt, fortæller Kim Skouborg:

”I en tid hvor der bliver flere og flere internationale IB gymnasier i Danmark, og mange universitetsuddannelser bliver udbudt på engelsk og danske studerende tager dele af deres uddannelse i udlandet, er det ikke kun naturligt men også rigtig vigtigt, at efterskolerne bidrager til den internationalisering.”

Den internationale afdeling kører på sit andet år, men ved projektets start, manglede efterskolen finansiering. Med et Vækstlån fra Vækstfonden kunne efterskolen sætte gang i projektet, der nu for andet år i træk har resulteret i 62 glade efterskoleelever med i alt 25 nationaliteter repræsenteret på den internationale afdeling. Vækstlånet er blevet brugt til at etablere nye bygninger til elevværelser, klasselokaler og opholdsrum på den internationale afdeling.

”Selvom vi på efterskolen har en rigtig sund økonomi, er det svært at skaffe finansiering. Der kræver, at nogen tror på det her projekt – og det gjorde Vækstfonden heldigvis. Nu gælder det først og fremmest om at få spredt det gode budskab og få en veletableret og respekteret international efterskole med god søgning. Efterskolen kan noget helt særligt, og den tanke vil vi også gerne være med til at vise resten af verden samtidig med at vi giver danske unge mulighed for at kombinere efterskole med faglige udfordringer og unikke oplevelser,” fortæller forstander Kim Skouborg.  


Om Vedersø Efterskole

Stiftet: 1992
Medarbejdere: 40 (9 i den internationale afdeling)
Produkt: Idrætsefterskole med international afdeling
Finansiering: Vækstlån

Link til hjemmeside