Skånsøgaard

Ny silo, kværn og tank sikrer bedre og billigere foder


Gårdejer Martin Ravn kunne spare 110.000 kr. om året ved selv at blande dyrenes foder. Men det var svært at skaffe penge i banken til at købe udstyret for. Med en Vækstkaution fra Vækstfonden kunne han købe en silo, en tank og en kværn, så hjemmeblanderiet blev en realitet.
Om virksomheden
Gårdejer Martin Ravn driver svineproduktionen Skånsøgaard, som ligger i det nordlige Vestjylland tæt på Holstebro. Her har han 730 søer, der producerer 25.000 smågrise om året. Når grisene er fire uger gamle og vejer omkring syv kg., sælger Martin Ravn dem videre til danske svineavlere. Skånsøgaard har 75 hektarer, hvor de dyrker rug, hvede og byg, der bliver brugt til foder til alle søerne.

Udfordring
Martin Ravn blev nødt til at øge sin indtjening, fordi finanskrisen i 2008 ramte hans svineproduktion hårdt. Og der var penge at hente på foderet til søerne. Martin Ravn kunne spare 110.000 kr.om året ved at blande foderet selv. Men der skulle en silo, en kværn og en tank til for selv at kunne lave foder. Det ville koste Martin Ravn

 
Besparelsen kan i den grad ses på bundlinjen, og det har påvirket kassekreditten positivt.

omkring en million kroner at købe og installere udstyret. Med den plan gik han i banken og fremlagde budgettet. Ringkjøbing Landbobank kunne ikke finansiere millionen uden ekstra sikkerhed, og derfor foreslog banken en Vækstkaution fra Vækstfonden. Vækstkautionen kom i hus, og foderblandingssystemet stod klar til høsten i 2013.

”Besparelsen kan i den grad ses på bundlinjen, og det har påvirket kassekreditten positivt. Desuden kan jeg nu give mine søer frisk og nyblandet foder. Det sikrer, at søerne får en stabil fodring, og det giver bedre næring til smågrisene, når de diger hos soen. I sidste ende betyder det, at de grise, vi sælger videre, har haft optimale fodringsforhold her hos os,” forklarer gårdejer og driftsleder Martin Ravn.

Om Skånsøgaard

Medarbejdere: 3
Produkt: Landbrug med svineproduktion
Finansiering: Vækstkaution