Østergård

Landmand bliver herre i eget hus


Siden Peter Nissen var dreng, har han drømt om at videreføre familiens stolte tradition for mælkeproduktion. Efter et par år som fodermester på Østergård i Tinglev i Sønderjylland fik han mulighed for at overtage gården og blive herre i eget hus. Et lån med Vækstkaution var afgørende for, at ejerskiftet kunne lade sig gøre
”Selvom det var en stor beslutning at købe gården, krævede det ikke meget betænkningstid, da det stod klart, at min tidligere chef skulle sælge. Det er jo en gård, jeg kender rigtig godt, og som jeg ved, der er gode fremtidsmuligheder i,” fortæller Peter Nissen.

Finansiering af overtagelse og drift
I forbindelse med ejerskiftet fik Peter Nissen i foråret 2011 et lån med Vækstkaution.

”Som nystartet, selvstændig landmand er det rigtig mange penge, man skal ud at låne. Det er næsten umuligt at skaffe nok kapital til at købe et landbrug som førstegangskøber, og derfor havde banken og realkreditinstituttet brug for ekstra sikkerhed – for det første i forhold til selve overtagelsen, for det andet til drift og finansiering af den fremtidige udvikling.”

En gård i vækst
Peter Nissen er en mand, der holder af at være beskæftiget. Og der er da bestemt også nok at se til. Sammen med en medarbejder og fire malkerobotter klarer han selv tre daglige malkninger af 240 køer, som tilsammen leverer 5.500 liter mælk i døgnet.

”Det er hårdt arbejde at overtage en ejendom og få et landbrug til at køre rundt. Jeg bruger mange kræfter på at effektivisere driften. Jeg er bl.a. ved at nedlægge den nuværende produktion af kartofler og sælge det ene stuehus, et par af maskinerne og 10 hektar jord. Til gengæld vil vi bruge mere energi på at producere grovfoder af høj kvalitet til køerne. Vi arbejder også på at få en miljøtilladelse i hus, så vi kan udvide bedriften til 280 køer og få vores kvier hjem til gården,” siger Peter Nissen fra Østergård, der i øvrigt er en gård i vækst på alle fronter. Sammen med hustruen Dorthe venter landmanden barn nummer fem.

Fakta om Østergaard

Ekjerskiftet:
2011
Medarbejdere: 2
Produkt: Landbrug med mælkeproduktion
Løsning: Vækskaution for et lån i et pengeinstitut