Jens Jørgensen

Landmand øger arbejdsmiljø og dyrevelfærd


En udvidelse af bedriften skabte ikke kun økonomiske forbedringer, men førte også til bedre dyrevelfærd og arbejdsforhold på Jens Jørgensens gård.
Med en udvidelse af bedriften har landmand Jens Jørgensen fra Fåborg ikke blot fået bedre økonomi i sin forretning, han har tilmed øget dyrevelfærden og forbedret arbejdsforholdene i staldene. Finansieringen, som faldt på plads med et lån med Vækstkaution, har virkeliggjort Jens Jørgensens planer om at effektivisere driften på gården, som han overtog efter sine forældre.

”Med den nye udvidelse kan jeg øge antallet af årskøer fra 130 til 150. Desuden kan jeg få de ca. 50 kvier, som jeg tidligere har været nødsaget til at udlicitere i vinterhalvåret, hjem i egen stald. Begge dele styrker min samlede økonomi betydeligt,” siger Jens Jørgensen.

Dyrevelfærd på dagsordnen
Den økonomiske gevinst er selvsagt vigtig, men kun en af fordelene ved udvidelsen af produktionsanlægget.

”I mine gamle staldbygninger var der lavt til loftet og dårlig plads til dyrene. Med den nye udvidelse har jeg mulighed for at dele dyrene op i to hold, så de gamle køer ikke kommer til at dominere de yngre. Det giver bedre trivsel i stalden og forbedrer ydelsen. Samtidig er arbejdsforholdene blevet forbedret, så én mand i dag kan flytte køerne rundt i staldene, hvor vi tidligere skulle være to om opgaven,” siger Jens Jørgensen.

Faldende jordpriser
Som andre landmænd har også Jens Jørgensen haft udfordringer med at finansiere udvidelsen af bedriften pga. af faldet i jordpriserne. Det er ganske enkelt blevet sværere at bruge jorden som sikkerhed for nye lån. Men Jens Jørgensen fandt en løsning med Vækstkaution.

”Banken var med, da de kunne få dækket en del af deres risiko med Vækstkaution. Ellers havde svaret været nej. Vækstfondens medarbejder gik os på klingen om vores økonomi, men det er fuldt forståeligt, og jeg er glad for, at vi kom i mål.”

Fakta om Jens Jørgensen

Medarbejdere: 2
Produkt: Landbrug
Finansiering: Vækstkaution for et lån i et pengeinstitut