Christiansøpigens Sild

Ejerskifte sikrede bornholmske sild


Kim Rømer ønskede at overtage Christiansøpigens Sild, der i en årrække har produceret håndlavede sild til det danske frokostbord. Han kunne imidlertid ikke stille nok sikkerheder for et lån i banken, men med en kaution fra Vækstfonden blev det muligt at drive forretningen videre.

Christiansøpigens Silds produkter har været populære i Danmark i mere end 30 år. Silden bliver fremstillet efter oprindelige metoder, og den høje kvalitet har gjort forretningen succesfuld. Men stifteren, Jens Erik Gottfredsen, ville efter de mange år som virksomhedens ejer på pension.

Kaution gjorde ejerskifte muligt
I otte år havde Kim Rømer talt med ejeren om at overtage forretningen, når han gik på pension. Men i kølvandet på den økonomiske krise viste det sig at blive meget vanskeligt at få finansiering i banken.

”Uden Vækstkaution havde jeg ikke kunne overtage forretningen. For fire år siden var det ikke noget problem at få et lån i banken. Der var tiden en anden. Men selv om jeg kunne stille en halv million i udbetaling, og selv om Christiansøpigens Sild er en solid forretning med rigtig gode fremtidsudsigter, så kunne banken alligevel ikke låne mig pengene. Simpelthen fordi jeg ikke kunne stille nok sikkerheder. Derfor foreslog min bankrådgiver, at jeg fik en Vækstkaution,” fortæller Kim Rømer.

Planer om vækst
Kim Rømer vil ikke blot drive forretning videre. Han har også planer om at få virksomhedens produkt ud over landets grænser.

”Jeg har planer om at udvide forretningen. Vi er fx begyndt at undersøge potentialet i Sverige, og vi kan se, at efterspørgslen generelt er stærkt stigende, så der vil vi sætte ind. Samtidig har vi oplevet en stigning i salget i Danmark. Det ville have været en ulykke både for den forrige ejer og for mig selv, men også for en region som Bornholm, hvis jeg ikke havde fået lov til at køre forretningen videre,” siger Kim Rømer.

Fakta om Christiansøpigens Sild

Ejerskiftet: 2011
Medarbejdere: 2
Produkt:
Håndlavede kvalitetssild
Finansiering: Vækstkaution for et lån i et pengeinstitut
  Christiansøpigens Sild hjemmeside