Brdr. Sommer

Overtog mesters forretning


Sammen med sin bror overtog Christian Sommer sin mesters smede- og maskinværksted. Men krisen og faldet i friværdierne betød, at brødrene fik brug for Vækstkaution til at få finansieringen af overtagelsen på plads.
Da Christian Sommer som 15-årig troppede op som lærling på MA Smede- og Maskinværksted, havde han næppe forestillet sig, at han 17 år senere skulle overtage virksomheden, når mester gik på pension. Men det er præcis, hvad der skete, da han sammen med sin bror Martin Sommer overtog virksomheden i Hjørring. Planen for ejerskiftet var lagt, og detaljerne forhandlet på plads, da brødrene Sommer gik i banken for at få finansieringen i hus. Men det skulle vise sig ikke at være helt så let, som de havde regnet med.

”Da tiden for overtagelsen nærmede sig, stod vi pludselig midt i en træls økonomisk krise. Det skabte en masse udfordringer i forhold til at finansiere ejerskiftet og førte til mange møder med vores bank og revisor,” fortæller adm. direktør Christian Sommer, der blev nødt til at tænke alternativt for at få projektet til at lykkes. ”Vi kunne ikke finansiere overtagelsen med friværdien i vores ejendomme, selvom vi vidste, at det var en sund og veldrevet virksomhed. Faldet i boligpriserne gjorde det svært for os at stille nok sikkerhed.”

Mester bragte Vækstkaution på banen
Finansieringen kom imidlertid i stand med et lån med Vækstkaution i Nordjyske Bank. I brødrene Sommers tilfælde var det faktisk den tidligere ejer af MA Smede- og Maskinværksted, der bragte Vækstkaution på banen.

”Situationen var meget frustrerende. Jeg startede som lærling i virksomheden, allerede da jeg var 15 år gammel, så jeg vidste jo, at virksomheden var sund, og at den har et stort fremtidigt potentiale. Min tidligere mester havde hørt om Vækstkaution, og han foreslog det som en mulig udvej. Da først kautionen blev bragt på banen, kom lånet hurtigt i hus,” fortæller Christian Sommer.

Om Brdr. Sommer

Medarbejdere: 35
Produkt:
Specialproduktion af sneplove og udstyr til snerydning samt forarbejdning af jern, stål og aluminium til byggeriet.
Finansiering: Vækstkaution for et lån i et pengeinstitut
  Brdr. Sommer hjemmeside