Bennedikthe­gaard

Udvidelse af bedrift lykkedes med kaution


Nyt EU-direktiv om, at drægtige søer skal være fritgående og ikke fikserede som i dag, krævede en helt ny stald samt en ombygning af Bennedikthegaards allerede eksisterende stalde. Familien Skøtt-Petersen kunne ikke stille nok sikkerheder, til at banken ville bevilge et lån, men med Vækstkaution faldt finansieringen på plads.
Underskriften på låneaftalen var knap nok tør, før Lis og Henning Skøtt-Petersen fra Bennedikthegaard i Sønderjylland var i gang med at etablere fundamentet til en ny stald med plads til 900 søer. Med udvidelsen kunne familien optimere den nuværende drift og kapacitet, samtidig med at en stadigt stigende efterspørgsel på smågrise kunne blive opfyldt.

Ombygning af eksisterende stalde
”Vi startede projektet helt tilbage i 2005, hvor vi fik den første miljøgodkendelse. Vi har været klar til at sætte de øvrige dele af projektet i gang længe, men finanskrisen gjorde det svært at få finansieringen på plads. Banken tøvede med at bevilge lånet, men det ændrede sig, da Vækstkaution kom ind i billedet. Vi har nu fået den nødvendige finansiering i Nordea og er allerede i fuldt sving med at bygge,” siger Henning Skøtt-Petersen.

Foruden den nye sostald ombygger Lis og Henning Skøtt-Petersen også deres eksisterende stalde på gården i Toftlund, så de lever op til det nye EU-direktiv om løsgående søer, som træder i kraft i 2013.

En større og mere moderne bedrift
”Den nye finansiering betyder, at vi nu får en større og mere moderne bedrift. Vi får opdateret vores produktionsanlæg, som på nogle områder er næsten 30 år gammelt, og vi regner med at få brug for ekstra medarbejdere i de kommende år,” fortæller Henning Skøtt-Petersen.

Familien Skøtt-Petersen satser på produktion af smågrise, som de afsætter til en fast kreds af kunder, der feder grisene op, inden turen går til slagteriet. På et enkelt år kan bedriftens 2.000 søer levere op til 60.000 smågrise.

Fakta om Bennedikthegaard

Medarbejdere: 8
Produkt:
Landbrug
Finansiering: Vækstkaution for et lån i et pengeinstitut