Santaris

Effektiviserer udvikling af lægemidler hos medicinalgigant


Biotekvirksomheden Santaris i Hørsholm har udviklet en særlig metode, der gør det muligt meget hurtigt og effektivt at identificere nye lægemiddelkandidater. Med venturekapital i ryggen og flere forskningssamarbejder med medicinalselskaber har Santaris de sidste 10 år udviklet sin banebrydende teknologi. I 2014 blev Santaris købt for 2,5 mia. kr. af den globale medicinalvirksomhed Roche. Selskabet bevarer aktiviteterne i Danmark som Roches nye innovative spydspids.

I 1996 opdagede en dansk professor og kemiker molekylet LNA, som er en kemisk efterligning af de naturlige genetiske molekyler i bl.a. DNA. Det særlige ved LNA-molekylet er, at det kan lukke ned for sygdomsfremkaldende gener. Netop den mekanisme har det danske biotekselskab Santaris opbygget deres bioteknologiske platform omkring. Platformen gør det muligt for medicinalselskaber hurtigere og mere effektivt at identificere potentielle nye lægemidler til behandlingen af fx kræft, infektioner og sjældne arvelige sygdomme. Det betyder at processen for udvikling af lægemidler, der normalt er meget lang og omkostningstung, kan ske hurtigere og billigere.    

1,5 mia. til udvikling
Santaris blev stiftet i 2003 efter en fusion af to mindre biotekselskaber. Her investerede den danske venturefond Sunstone Capital i virksomheden. Siden da er flere internationale venturefonde kommet med i ejerkredsen, og biotekselskabet har i alt fået tilført ca. 600 mio. venturekroner. I 2006 indgik Santaris den første af 10 samarbejdsaftaler med store internationale medicinalselskaber. Ad den vej har virksomheden rejst ca. 900 mio. kr. Ifølge grundlægger af Santaris og forskningschef hos Roche, Henrik Ørum, har kapitalen været afgørende.

”Det tidlige samspil med vores partnere inden for medicinalindustrien har givet os en uvurderlig markedsforståelse og en fornemmelse af behovene på den lange bane. Samtidig har samarbejderne sikret en vis mængde kapital, som sammen med venturekapitalen har kunnet finansiere udviklingen af vores produkt.”

Gigantens danske innovationscenter
I august 2014 blev Santaris købt af den schweiziske medicinalkoncern Roche for op til 2,5 mia. kr. 1,4 mia. kr. kontant og med mulighed for at modtage yderligere 1,1 mia. kr. i milepælsbetalinger. Santaris blev her omdøbt til Roche Innovation Center Copenhagen A/S (RICC). Roche er en af verdens førende medicinalselskaber inden for lægemidler til behandling af kræft. Med ca. 75.000 ansatte på globalt plan og hovedsæde i Basel, er Santaris med deres godt 60 medarbejdere en meget lille enhed. Ikke desto mindre gør Roche meget for at bevare kulturen fra Santaris og aktiviteterne i Danmark.

”Roche har i høj grad forstået værdien i at bevare kulturen og den innovative biotek-ånd, som gennemsyrer vores relativt lille virksomhed. Bl.a. har vi fået lov at blive her i Hørsholm, som altid har været vores hovedsæde. Desuden er vi blevet en vigtig brik i Roches innovation og forskning, hvor vi primært har to funktioner, henholdsvis at videreudvikle LNA-teknologien samt at opdage nye lægemidler,” forklarer Henrik Ørum.

Planer om vækst

Stifteren er desuden meget tilfreds med at være blevet en del af medicinalgiganten. For hos Roche er der uanede mængder af ekspertise, ressourcer og knowhow, som kommer den danske afdeling til gode.

”Vi er i færd med at skabe en helt ny platform for udvikling af lægemidler, og med Roche som ejer er det blevet muligt at tage arbejdet til et nyt niveau. Planen er, at alle medarbejdere fortsætter, og at vi også skal løbe nye projekter i gang. Det bliver en spændende periode, vi går i møde,” siger Henrik Ørum.

Om Santaris

Stiftet: 2003
Medarbejdere: 60
Produkt: Bioteknologisk platform til hurtigt og effektivt at identificere nye lægemidler
Finansiering: Kapital fra Sunstone Capital, som Vækstfonden har investeret i

Roches hjemmeside

Santaris nu Roche 

Santaris blev købt af Roche i 2014. Roche har bevaret aktiviteterne i Hørsholm og Santaris går i dag under navnet Roche Innovation Center Copenhagen.

Roche Innovation Center Copenhagen


Foto: Pelle Rink