Adenium Biotech

Til kamp mod multiresistente bakterier


Adenium Biotech er en biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler nye typer antibiotika til behandling af multiresistente bakterier i forbindelse med lungebetændelser og urinvejsinfektioner.

Virksomheden arbejder med et stof, der udskilles fra sandorme, og som i forsøg med grise og mus har vist sig at være meget effektivt over for multiresistente bakterier. Stoffet vil kunne bruges til at behandle den type af farlige infektioner, som patienter risikerer at få under hospitalsindlæggelse, og som ikke kan slås ned af eksisterende antibiotika.

”Hospitalspatienter, som under en indlæggelse fx får en urinvejs- eller lungebetændelse, kan risikere, at infektionen bliver livstruende. Bakterierne er nemlig multiresistente og kan ikke behandles med eksisterende antibiotika. Meget snart kan vi stå i en situation, hvor lægerne vil være helt magtesløse over for selv en banal infektion, ” siger Peter Nordkild, administrerende direktør i Adenium. 

Spinoff fra Novozymes
Adenium blev udskilt fra Novozymes i august 2011 og har rejst 22 mio. kr. fra Novo Seeds og Sunstone Capital. Investeringen skal bruges til at videreudvikle af deres antibiotika.

”Patienterne står allerede nu og venter på produktet, og hvis det virker på mennesker, forventer vi, at vi kan være på markedet i begyndelsen af 2019,” siger Peter Nordkild.


Fakta om Adenium Biotech

Stiftet: 2011
Medarbejdere: 2
Produkt: Udvikler nye typer antibiotika til behandling af multiresistente bakterier
Vækstfonden-finansiering: Egenkapital fra Sunstone Life Science Venture Fund III i 2011
  Adenium Biotech hjemmeside