Falcon Social

Håndterer globale virksomheders sociale medier


Den danske iværksættersucces Falcon Social er på få år blevet Danmarks førende udvikler og leverandør af software til at håndtere virksomheders aktivitet på sociale medier. Med 53 mio. venturekroner i ryggen har Falcon Social opnået international succes, og på kundelisten finder man store virksomheder som Carlsberg, Jaguar, Coca Cola og Pandora. Siden 2012 er Falcon Social vokset fra 3 til 160 medarbejdere.

Twitter, Facebook og LinkedIn er i dag nødvendige kanaler i virksomheders kommunikation med kunder og interessenter. Men for mange virksomheder er det svært at få et overblik over aktiviteten på de forskellige platforme. Den udfordring løser den danske iværksættervirksomhed Falcon Social, som blev stiftet i 2010. De har udviklet en software, der sikrer en effektiv håndtering af medierne, hvor alt dobbeltarbejde skæres væk. Fx undgår virksomhederne at svare to gange på den samme henvendelse, eller at en besked forsvinder i cyberspace.

Råd til at komme hurtigt i gang
Markedet for systemer til at håndtere sociale medier vokser hurtigt, og mange virksomheder er med i kapløbet om at levere den bedste software. Derfor var det alfa og omega for Falcon Social, at de hurtigt fik testet deres forretningsmodel, så de kunne komme på markedet med deres software.

”For at finde ud af om vores forretningside holdt vand, blev vi nødt til at ansætte sælgere. Men fordi vi var på så tidligt et stadie i virksomhedens udvikling, havde vi ikke den nødvendige kapital. Derfor fik vi brug for en investor,” fortæller grundlægger og adm. direktør i Falcon Social, Ulrik Bo Larsen.

Fokus på internationale koncerner
I 2012 rejste Falcon Social 8 mio. kr. fra venturefonden Northcap Partners. Kapitalen blev brugt på at bygge hele virksomheden op, herunder salgsafdelingen, som især skulle fokusere på det internationale marked.

”Og det lykkedes. Kort tid efter lå 80 pct. af vores nye kunder uden for Danmark. Vi fik mange store kunder i hus, som fx Swarovski, IWC Watches og Orangina Schweppes, og i det hele taget fik vi bevist, at forretningsmodellen virkede”, forklarer Ulrik Bo Larsen.  

3-160 medarbejdere

Blot et år efter rejste virksomheden 45 mio. venturekroner med en ny investor om bord, tyske Target Partners. Det betød, at Falcon Social kunne skalere op og forsætte med at udnytte deres vækstpotentiale i udlandet.

”Næste ambition er for alvor at indtage det amerikanske marked. Derfor åbnede vi i foråret 2014 et kontor i New York med 10 ansatte. På hovedkontoret i København er vi på bare 4 år gået fra 3 til 150 medarbejdere,” siger Ulrik Bo Larsen.

Om Falcon Social

Stiftet: 2010
Medarbejdere: 160
Produkt: Software til at håndtere virksomheders tilstedeværelse og aktivitet på forskellige sociale medier.
Finansiering: Kapital fra venturefonden NorthCap Partners, som Vækstfonden har investeret i.

Falcon Socials hjemmeside