Midtgård

Gårdråd sikrer god sparring og nye perspektiver på Midtgård


Henrik Haahr har store planer for landsbrugsejendommen Midtgaard, som han købte med hjælp fra et Etableringslån. For den 37-årige landmand er det altafgørende med et solidt bagland og kritiske øjne på forretningen. Derfor har han nedsat et gårdråd, der skal være støtte og sparringspartner i fremtidsplanerne for Midtgård.
Om virksomheden 
For landsmandssønnen Henrik Haahr var Midtgård ved Ølgod tæt på den perfekte landsbrugsejendom. Med en god sammensætning af bygninger, tæt på børnenes skole, venner og forældrenes familiegård, var købet lige til højrebenet.
”Da jeg første gang var ude at se ejendommen for to år siden, legede jeg med legoklodser i en måned efterfølgende for at overveje forskellige tilbygninger og at få logistikken til at gå op til og fra gården,” fortæller Henrik Haahr.
I slutningen af 2016 købte Henrik Haahr gården og besætningen på 430 køer til konventionel malkeproduktion ved hjælp af et etableringslån fra Vækstfonden.
Henrik Haahr er en forretningsmand og har fra starten tænkt i langsigtede strategier og sparring.
Derfor nedsatte han et gårdråd, der skal være en aktiv medspiller i udviklingen af strategie og overvejelser om investeringsmuligheder. Gårdrådet består af en landmand, en kvægkonsulent og en økonomikonsulent og mødes en gang i kvartalet. 

Det handler om at finde en løsning, der forsat er den bedste løsning om 3, 5 og 10 år.

Udfordring
Selvom Midtgård på mange måder var den helt rigtige ejendom for Henrik Haahr og hans familie, var flere af bygningerne af ældre dato. Samtidigt var der ikke så meget jord per dyr, og logistikken til og fra ejendommen skulle gentænkes. Noget, der både krævede investeringer og grundige overvejelser, for at kunne realisere Henrik Haahrs mål om at skabe en sund malkeproduktionsforretning. I den proces spiller gårdrådet en vigtig rolle. Rådets sammensætning giver mange forskellige perspektiver, viden og erfaringer, og det er en stor fordel, når der skal træffes vigtige beslutninger – beslutninger, der kan være svære at træffe alene som nystartet, selvstændig landmand.
”Du kommer jo ikke til at sove ret meget det første år, når du starter landbrug. Men for mig er det altafgørende, at vi i gårdrådet bruger en del tid på at tænke strategisk og langsigtet, og det er ikke altid let at gøre på egen hånd. Det handler om at finde en løsning, der forsat er den bedste løsning om 3, 5 og 10 år, fx når vi udbygger med en ny stald eller skal investere i nye maskiner,” fortæller Henrik Haahr.
I støbeskeen ligger allerede etableringen af en ny kostald, der skal erstatte en af de ældre bygninger. Henrik Haahr ønsker også at udvide bedriften med 55 køer til et total på 485 køer.


Om Midtgård

Stiftet: 2016
Medarbejdere: 5
Produkt: Konventionel malkeproduktion
Ydelse: Etablerings- og Vækstlån

Kontakt Vækstfonden

Pia Mortensen

Pia Wind Mortensen
Porteføljekundechef, Vojens

T +45 35 29 86 73
M +45 50 60 02 60
pwm@vf.dk