Lovgrundlag


Vækstfonden er en statslig investeringsfond, som er reguleret ved lov.

Vækstfondens direkte investeringer i opstartsvirksomheder, investeringer i private fonde og lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder reguleres af:

Bekendtgørelse af lov om VækstfondenBekendtgørelse om Vækstfondens virke

Har du spørgsmål til Vækstfondens lovgrundlag eller andre juridiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Head of Legal Morten Westh Naldal.

  
Kontakt Vækstfondens juridiske afdeling

Morten Naldal

Morten Westh Naldal
Head of legal

T +45 35 29 86 14
M +45 40 84 30 93
mwn@vf.dk