Internationale partnerskaber


Vækstfonden ønsker at skabe de bedste betingelser for vækst og fornyelse i Danmark og finansierer hvert år omkring 800 virksomheder. Danmark er en lille åben økonomi, og for mange danske virksomheder er vækst på nye internationale markeder en forudsætning for succes. Mange af de virksomheder, vi finansierer, er af samme grund stærkt internationalt orienterede eller direkte etableret med globale markeder for øje.
For at kunne leve op til vores formål og styrke det danske økosystem for risikovillig kapital arbejder vi derfor på at etablere stærke og langsigtede internationale partnerskaber, som danske investorer og virksomheder kan trække på i udviklingen af deres aktiviteter. Vores partnerskaber tager typisk afsæt i kapitalmarkedet, men har også et bredere fokus på netværk, viden og internationale kompetencer. 

Vi har tre konkrete mål for vores indsats: 

  1. Tiltrække udenlandsk og dermed mere kapital til det danske marked

    Vi medvirker til at øge udbuddet af risikovillig kapital på det danske marked ved at investere i udenlandske fonde, som har vist konkret interesse for investeringer i danske virksomheder. Mere langsigtet sigter vi også mod at etablere netværk og partnerskaber, som bredt kan være med til at styrke de internationale investorers interesse for Danmark, vores industriklynger og for at syndikere med de danske investorer.

  2. Tiltrække udenlandske kompetencer til det danske økosystem

    Foruden kapital har vi også fokus på den værdi, udenlandske investorer kan tilføre det danske økosystem i form af yderligere kompetencer og netværk til danske virksomheder og investorer. Det kan være i forhold til en specifik branche, adgang til et eller flere nye markeder eller viden om potentielle tekniske eller kommercielle samarbejdspartnere. Ofte er ny viden og netværk lige så vigtig for virksomhederne som adgang til kapital og af samme grund en meget væsentlig faktor i valget af en investor.

  3. Fastholde stærke danske vækstvirksomheders tilknytning til Danmark

    En væsentlig forudsætning for at kunne fastholde de stærkeste danske vækstvirksomheders tilknytning til Danmark er at bygge et globalt orienteret økosystem med både kapital og kompetence til at understøtte virksomhedernes internationale udvikling. Succesfulde virksomheder med rødder i Danmark er vigtige fyrtårne, som kan vise vejen for andre danske virksomheder, men som også kan inspirere udenlandske selskaber og investorer til at bruge Danmark som udgangspunkt for deres aktiviteter i Norden og resten af Europa. 
Eksempler på internationale partnerskaber
Vækstfonden har via Dansk Vækstkapital I investeret i fonden FSN Capital, som har norske rødder men investerer i hele Norden. FSN Capital har blandt andet har investeret i de danske virksomheder Netcompany og EET Europarts. Netcompany er i dag en solid succes og noteret på den danske børs. EET Europarts er i dag Europas største onlinedistributør inden for elektronik og videoovervågning med ca. 400 ansatte fordelt på 31 kontorer i 26 lande i Europa og Afrika. 

Et andet godt eksempel på et internationalt partnerskab er Balderton Capital, som med base i London er blandt Europas største early stage-venturefonde. Fonden investerer i hele Europa, herunder i Norden, og har fokus på unge teknologivirksomheder. Vækstfonden har investeret i Balderton Capital direkte fra egen balance og via Dansk Vækstkapital II.

Balderton Capital har bl.a. investeret i de danske virksomheder Peakon og Labster. Peakon blev stiftet i 2015 og har udviklet en platform til måling af medarbejderes engagement. Virksomheden har i 2018 meldt ud, at de vil fordoble antallet af medarbejdere og ansætte cirka 90 nye medarbejdere på deres eksisterende kontorer i København og London og på nye kontorer i New York, Berlin og Auckland. Labster udvikler virtuelle laboratorier baseret på virtual reality. Virksomheder blev grundlagt i 2012 og har i dag kunder i mere end 25 lande. Bl.a. prestigefyldte Universiteter som Standford, Harvard og MIT i USA.

Vækstfonden arbejder også på at etablere partnerskaber med et mere langsigtet fokus på netværk og investeringssamarbejder. Vi er eksempelvis en del af konsortiet Project Sprout, hvor vi sammen med danske investorer – bl.a. Færchfonden, Vald. Birn Holding og C.W. Obel – investerer i udvalgte, toneangivende udenlandske fonde. Formålet er at gøre de stærke internationale investorer til sparringspartnere for de danske investorer og til en del af det danske netværk til gavn for de danske virksomheder. På længere sigt kan det også skabe grobund for flere udenlandske investeringer i Danmark. Konsortiets investeringer skal samtidig levere et konkurrencedygtigt afkast.

Et andet langsigtet initiativ er foreningen DenmarkBridge stiftet af A.P. Møller – Mærsk, Danske Bank, Dansk Indstri, LEGO, Novo Nordisk og Vækstfonden, som arbejder for bedre adgang til viden, netværk og kapital i Silicon Valley for danske virksomheder. Vækstfonden er sekretariat for foreningen, som har et kontor på Udenrigsministeriets innovationscenter i Silicon Valley. 

Alle de ovennævnte partnerskaber er eksempler på initiativer, som på forskellig vis rækker ud i verden med det formål at tiltrække udenlandsk kapital og kompetence til det danske økosystem. 

Vækstfonden er ofte vært for udenlandske delegationer, herunder virksomheder og investorer, og arbejder løbende på at udbygge sit internationale netværk. Ønsker du at høre mere om Vækstfonden internationale engagement, eller har du en netværksmulighed, du tænker at vi kunne samarbejde om, er du velkommen til at kontakte:

Ditte Rude Moncur, sekretariats- og analysechef på 61 30 79 11 eller drm@vf.dk
Peter Bruun, chef for kommunikation og CSR på 40 81 35 46 eller pbr@vf.dk

Kontakt Vækstfonden

Ditte Rude Moncur

Ditte Rude Moncur
Sekretariats- og analysechef

T +45 35 29 86 81
M +45 61 30 79 11
drm@vf.dk