Formål og strategi/ Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi er en uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Loven om Vækstfonden siger, at fonden skal fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for på den måde at opnå større samfundsøkonomisk afkast. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.300 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 22,5 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. De virksomheder vi har medfinansieret siden 1992 havde i 2017 tilsammen en omsætning på over 98 mia. kr. og mere end 63.500 medarbejdere.

/ Økonomisk fundament

Vækstfondens finansieringsmidler kommer fra flere kilder:

  • Grundkapitalen ved etableringen i 1992 var på 2 mia. kr. Ultimo 2017 var vores egenkapital på 5,6 mia. kr., og likvide beholdninger inklusive værdipapirer udgjorde 2,3 mia. kr. Egenkapitalen påvirkes på almindelig vis af overført over- og underskud samt af kapitaltilførsel fra Erhvervsministeriet
  • En række statslige bevillinger, som helt eller delvis finansierer vores låne- og kautionsaktiviteter
  • Lånoptagelse i forbindelse med Vækstlån og lån til grønne investeringer
  • Lånoptagelse til finansiering af Vækstfondens kapitalindskud i Dansk Vækstkapital.

/ Vision og mission

Vision
Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i danske virksomheder.

Mission
Vi medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder.

Det gør vi ved at:

  • sætte ind, hvor det finansielle marked tøver
  • fokusere på innovation, iværksætteri og forretningsudvikling
  • investere i fonde og virksomheder, yde lån og stille kautioner
  • samarbejde med private, hvor det er muligt.

/ Strategi

Som en del af det danske økosystem for vækst og iværksætteri samarbejder vi bl.a. med andre investeringsfonde, private investorer, pensions-, penge- og realkreditinstitutter, innovationsmiljøer, de regionale væksthuse, Accelerace og CONNECT Denmark. Vores strategi udmøntes på tre hovedindsatsområder.

Investeringer i fonde
Vi investerer i private fonde, som derefter investerer kapitalen i virksomheder. Investeringerne i fonde sker altid i tæt samarbejde med private investorer, så vores kapital kommer til at fungere som en løftestang for markedet. Det betyder, at når Vækstfonden via en fond investerer 1 kr., vil virksomhederne i sidste ende få tilført mere end 10 kr.

Investeringer i opstartsvirksomheder
Vi investerer med egenkapital i opstartsvirksomheder, der har et stort vækstpotentiale, men som har vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital. Investeringerne sker sammen med private investorer eller andre offentlige aktører som fx innovationsmiljøerne. Vores første investering sker som regel i de tidlige faser, og vi medvirker til at finansiere virksomhederne helt frem til exit.

Lån og kautioner til etablerede små og mellemstore virksomheder
Vi yder lån direkte til små og mellemstore virksomheder med fornuftige vækstplaner, som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed eller har for lidt egenkapital til at få et lån i banken. Desuden kautionerer vi for små og mellemstore virksomheders lån, garantier og kreditter til forretningsudvikling i penge- og andre finansieringsinstitutter. På den måde kan virksomheder og iværksættere få adgang til lånefinansiering, som de ikke ellers ville kunne opnå.

Arbejdspladser

De virksomheder vi har medfinansieret siden 1992 havde i 2017 tilsammen mere end 63.500 ansatte.

Omsætning

De virksomheder vi har medfinansieret siden 1992 havde i 2017 tilsammen en omsætning på mere end 98 mia. kr.

Virksomheder

Siden 1992 har vi medfinansieret mere end 7.300 danske små og mellemstore virksomheder.