Årsrapport


I 2017 medfinansierede Vækstfonden 804 virksomheder for samlet 2,5 mia. kr., og med et resultat for 2017 på 379 mio. kr. er det fjerde år i træk, Vækstfonden leverer et stort trecifret millionoverskud.

Dansk økonomi er i fremgang. Der er stor vækst i både omsætning og beskæftigelse i mange virksomheder, også i mange af de små virksomheder, der er Vækstfondens kernekunder. Vækst og optimisme får virksomheder og iværksættere til at udvikle nye produkter og nye forretninger, og det kræver risikovillig kapital. I Vækstfonden mærker vi tydeligt, at der er et stort behov for finansiering af vækst, og i 2017 medfinansierede fonden 804 virksomheder for 2,5 mia. kr.

I oktober 2017 kunne Vækstfonden fejre sit 25-års jubilæum. Som nytiltrådt formand har jeg ikke en aktie i fortidens bedrifter, men jeg ser til gengæld meget frem til at bidrage til fondens fremadrettede udvikling.

Som leder i erhvervslivet og investor har jeg fulgt Vækstfonden tæt gennem årene. At fonden med et samfundsøkonomisk mandat til at foretage risikobetonede investeringer nu for fjerde år i træk leverer et flot trecifret millionoverskud, og samtidig bidrager til at skabe innovation og tusindvis af arbejdspladser hvert år, er i min optik ret unikt. Det viser, at strategien er rigtig, og at forretningen er sund, og jeg ser frem til at medvirke til at bygge videre på det fundament.

Danmark har i det seneste årti fået flere dygtige iværksættere, og mange af dem har formået at skabe interessante virksomheder. Men der er stadig for få af dem, der virkelig vokser sig store, selv om de har potentialet til det. I Vækstfonden vil vi gerne bidrage til at ændre ved denne kedelige statistik ved at bakke mere og længere op om virksomheder med særlig stort vækstpotentiale. Vores indsats som cornerstone-investor i forbindelse med børsnoteringer hører til under denne overskrift, altså at bidrage til at rykke Danmark fra at være en stærk iværksætternation til også at være en nation med mange nye globale vindervirksomheder. Men også med vores øvrige indsatser, fondsinvesteringer, direkte investeringer og ikke mindst lån, vil vi gerne medvirke til at sikre langsigtet vækst i virksomheder med globalt vinderpotentiale.

Listen over aktiviteter – nye såvel som eksisterende – er lang, og det er nemt at blive begejstret. Som alle andre virksomheder er vi begrænset af vores kapital og adgang til likviditet, men vi vil søge at nå så langt, som de tildelte rammer og tilbageløb af kapital tillader.

Claus Gregersen
Formand for Vækstfondens bestyrelse

Kontakt Vækstfonden

Peter Bruun

Peter Bruun
Chef for kommunikation og CSR

T +45 35 29 86 31
M +45 40 81 35 46
pbr@vf.dk