Årsrapport


2016 blev et godt år for Vækstfonden. Vi medvirkede til at finansiere 810 virksomheder for et samlet beløb på mere end 2,4 mia. kr. og fik et solidt overskud på årsregnskabet.
2016 var endnu et år med fremgang for mange danske virksomheder – både på det danske marked og ude omkring i verden. Optimisme og nye forretningsmuligheder får virksomhederne til at sætte gang i vækstplanerne, nye samarbejder og etablering på nye markeder. Det kræver kapital, og det mærkede vi tydeligt i Vækstfonden i 2016, hvor vi oplevede en fortsat høj efterspørgsel på vores produkter. 810 virksomheder fik kapital og finansiering for i alt 2,4 mia. kr.

Med et resultat på 610 mio. kr. blev 2016 det tredje år i træk, hvor Vækstfonden leverede et meget stort trecifret millionoverskud. Dermed når fondens akkumulerede overskud over de seneste 10 år op på mere end 1,5 mia. kr. Overskuddet anvendes til at finansiere ny vækst og innovation ude i virksomhederne, hvorved Vækstfonden årligt bidrager til at skabe mere end 10.500 nye arbejdspladser i Danmark.

Vækstfondens langsigtede strategi med fokus på et tæt samarbejde med virksomhederne og private aktører på kapitalmarkedet bærer altså for alvor frugt i disse år. Både i form af et stærkt afkast, som fonden investerer i ny vækst, og ved at virksomhederne i porteføljen sætter et meget stort og vigtigt aftryk på samfundsøkonomien.

Læs mere om Vækstfondens strategi og om årets aktiviteter her i rapporten, hvor du også kan møde nogle af de mange virksomheder og samarbejdspartnere, som har bidraget til aktiviteten og resultatet i 2016.

God fornøjelse.

Carsten Koch

Formand for Vækstfondens bestyrelse 

Kontakt Vækstfonden

Peter Bruun

Peter Bruun
Chef for kommunikation og CSR

T +45 35 29 86 31
M +45 40 81 35 46
pbr@vf.dk