Vækstfonden skal forvalte dansk forsvarsfond for NATO

Statue foran Christiansborg

04. juli, 2022

NATO’s Innovationsfond skal styrke Alliancens teknologiske forspring, og Vækstfonden skal forvalte de knapt 300 millioner kroner, der skal investeres i danske virksomheder.

Evnen til at udvikle nye teknologier er helt afgørende i den globale konkurrence mellem stormagter, og kan påvirke den geopolitiske udvikling og globale magtbalance. Kvanteteknologi, kunstig intelligens og andre nye og disruptive teknologier medfører både muligheder og udfordringer. Både for os selv og vores modstandere, når vi opererer i fred, krise og krig.

På NATO topmødet i 2021 besluttede NATO’s stats- og regeringschefer at iværksætte arbejdet med to centrale byggesten, der skal styrke NATO’s arbejde med teknologier: NATO Innovation Fund og Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).

I torsdags under NATO topmødet i Madrid underskrev statsminister Mette Frederiksen sammen med andre Allieredes stats- og regeringschefer et Letter of Commitment, der markerer Danmarks tilslutning til NATO Innovation Fund.

Danmark blev i april 2022 valgt til at være vært for fire DIANA-testcentre, der er fokuseret på kvanteteknologi samt en accelerator, der skal hjælpe start-ups med at bringe deres løsninger ud til det kommercielle marked.

Med deltagelse i begge initiativer støtter Danmark NATO-generalsekretærens ambition om at fastholde NATO’s teknologiske forspring, og fastholder Danmarks position som kerneallieret i NATO.

Forsvarsminister Morten Bødskov:

”Der er et stærkt samspil mellem forsvarsindustrien, danske forskningsinstitutioner og myndigheder, som er helt centralt for, at vi kan følge med i udviklingen af fremtidens teknologier. Jeg er stolt over, at Danmark nu også skal bidrage til NATO’s innovationsfond, der vil komplementere det danske bidrag til DIANA, og dermed markere Danmark som en central aktør på NATO’s teknologidagsorden. Den danske indsats vil have stor gavn for NATO-alliancen og vil understøtte vores egen sikkerhed- og udviklingen af vores forskningsmiljø og erhvervslivet”

Adm. direktør, Vækstfonden Rolf Kjærgaard:

”Når vi skal gå forrest i udviklingen af ny teknologi, der skal øge sikkerheden i NATO-landene, er det afgørende, at vi har kapital og kompetencer til at skalere virksomhederne. Derfor skal vi med et fælles, internationalt investeringssamarbejde bidrage til udviklingen af fremtidens teknologier, så vi kan udvælge og udvikle de virksomheder, der skal styrke dansk og international sikkerhed. I Vækstfonden investerer vi langsigtet og strategisk i nogle af Danmarks vigtigste styrkepositioner, som blandt andet er grøn omstilling, fødevarer og digitale løsninger. Vi har derfor en unik mulighed for at understøtte udviklingen og kommercialiseringen af virksomheder inden for disse styrkepositioner, der er centrale for sikkerhedsdagsordenen."

FAKTA: NATO Innovation Fund

Fonden etableres som en venture capital fond med et samlet indskud på ca. 7,5 mia. kr., som tilvejebringes af de Allierede, der tilslutter sig fonden. Fonden skal gennemføre langsigtede og strategiske investeringer i start-up virksomheder, der udvikler løsninger inden for nye og disruptive teknologier, som er kritiske for Alliancens sikkerhed.

NATO Innovation Fund er den første venture capital fond, hvor flere stater er gået sammen om etableringen. De første investeringer forventes gennemført i 1. kvartal 2023.

Danmark bliver ”Limited Partner” sammen med de øvrige Allierede, som indskyder kapital i fonden. Limited Partners skal bl.a. overse og levere input til den strategiske retning for fonden.

Vækstfonden vil på vegne af Danmark påtage sig rolle som Limited Partner og varetage danske interesser i det kommende arbejde i fonden.

Danmark indskyder ca. 292 mio. kr. i NATO Innovation Fund over en 15-årig periode.

Læs også

28-06-2022

Health tech-startup har udviklet en teknologi, der potentielt kan opdage bl.a. Alzheimers tidligere end nogensinde før

GLX Analytix har udviklet en teknologi, der kombinerer kunstig intelligens med biologiske markører. Målet er at forbedre og tilpasse og individuel behandling i sundhedssektoren.Teknologien arbejder med tidlig diagnosticering af sygdom og overvågning af patienter med autoimmune, psykiatriske og neurodegenerative lidelser. Og ambitionen er at revolutionere behandling og monitorering af visse sygdomme i fremtiden.

GameScoreKeeperFelix
23-06-2022

E-sports-iværksætter: Fondsinvesteringer har banet vej for succes

Hvor god er du til at spille computerspil? For stifter Felix Klastrup førte det spørgsmål til en iværksætteridé og opstart af virksomheden GameScorekeeper, som i dag har stor succes med at sælge e-sport-data til andre virksomheder. GameScorekeeper har gennem sin startup-rejse modtaget finansiering fra både Innovationsfonden og Vækstfonden.

21-06-2022

Badede i plastic på Bali og fik en grøn forretningsidé

”For mig handler det ikke kun om en bæredygtig bundlinje, men om at bevise, at det er muligt at skabe en god, sund forretning, uden det bliver på bekostning af klima og mennesker.” Sådan indleder iværksætteren Katrine Lee Larsen interviewet om sin virksomhed Copenhagen Cartel, der har fået finansiering til skalering fra Vækstfonden.