Rapport

Investorer forpligter sig til mere diversitet: Første rapport viser stort potentiale

Gående samtale hos Vækstfonden

15. juni, 2022

Den første af i alt tre årlige rapporter, der skal sikre større indsigt i kønsdiversiteten i det danske startup-miljø, er nu udkommet. Rapporten viser et opløftende potentiale for at øge mangfoldigheden i det danske startup-miljø og selvom nogle mål er nået, så er der endnu vigtigt arbejde at gøre.

En gruppe af danske investorer, heriblandt Vækstfonden, underskrev i april 2021 en række målsætninger for diversitet, og ‘Diversity Commitment’ forpligter således underskriverne til at måle og rapportere på området.

Nu er Diversity Commitments første rapport udgivet, som for første gang nogensinde deler data på kønsdiversitet i investeringer fra danske investorer.

Diversity Commitment har analyseret data om kønsdiversiteten baseret på Vækstfondens 19 direkte investeringer fra maj 2021 til maj 2022 samt data om medarbejdersammensætning.

CEO i Vækstfonden, Rolf Kjærgaard:

”Det er vigtigt for Vækstfonden at bidrage til at skabe ligestilling. Derfor arbejder vi aktivt med at skabe forandringer – både internt i vores organisation og i de virksomheder, som vi investerer i. Både fordi det simpelthen er det rigtige at gøre, og fordi vi ved fra undersøgelser, at virksomheder med større mangfoldighed er mere innovative og har bedre afkast. Og Diversity Commitment ensretter rapporteringen på tværs af flere investorer, og måleværktøjet skaber gennemsigtighed, samtidig med, at det hjælper os til at finde ud af, hvor vores udfordringer ligger.”

Vækstfonden opfylder mål for kønsdiversitet i direkte investeringer

Rapporten viser, at Vækstfonden opfylder Diversity Commitments mål for kønsdiversitet blandt stifterteams i nye investeringer og delvist i investerede midler. Men på trods af resultaterne er der fortsat behov for at sikre endnu større diversitet, så flere kvinder vælger iværksætteriet og har samme forudsætninger for at skaffe kapital.

Derfor har Vækstfonden bl.a. igangsat en gennemgang af due-diligence og beslutningsprocesser i forbindelse med nye investeringer, samt øget engagement og dialog med eksisterende porteføljevirksomheder omkring diversitet.

Rolf Kjærgaard, CEO i Vækstfonden:

“Det er positivt, at vi og de andre underskrivere af Diversity Commitment samlet når målsætningerne for både nye investeringer og investerede midler. Men vi kan gøre endnu mere, og derfor ser vi frem til at arbejde tættere sammen med de andre underskrivere og holdet bag Diversity Commitment om at skabe en bredere kønssammensætning i vores porteføljer og i hele økosystemet.”

Intern kønsdiversitet i Vækstfonden

Den samlede interne kønsfordeling i Vækstfonden viser et svagt overtal af mønd (55-45) og dermed opfylder Vækstfonden Diversity Commitments mål om intern kønsdiversitet. Det ser dog mindre positivt ud i Vækstfondens afdeling for direkte investeringer hvor kønshomogeniteten er højere, nemlig 71 procent, mod Diversity Commitments mål om 66 procent.

Når det kommer til partnerkredsen og Vækstfondens Business Angel-netværk, opfylder Vækstfonden på nuværende tidspunkt ikke Diversity Commitments mål.

Resultater for den interne kønsdiversitet i Vækstfonden betyder, at det vil være et fokusområde frem mod næste rapport fra Diversity Commitment.

Baggrund

Målene for Diversity Commitment:

Investorerne forpligter sig i Diversity Commitment til at måle og dele repræsentation på køn og rapportere årligt til Diversity Commitment på investeringer og internt i egen organisation. De kan endvidere vælge at måle og rapportere på nationalitet, alder, uddannelsesniveau og baggrund.

Investorerne forpligter sig til inden for 3 år at arbejde for at nå følgende investeringsmål:

 • Max. 80% af nye startups i investeringsportefølje med et stifter-team bestående udelukkende af mænd
 • Max. 80% af penge til nye portefølje-startups investeres i team bestående udelukkende af mænd
 • Max. 70% homogenitet på køn i ledelsesteam og bestyrelser i porteføljeselskaber

Investorerne forpligter sig til inden for 3 år at arbejde for at nå følgende interne mål:

 • Max. 66% homogenitet på køn i hele organisationen/teamet
 • Max. 66% homogenitet på køn i investeringsteamet
 • Max. 75% homogenitet på køn i partnergruppen
 • Max. 70% homogenitet på køn blandt “Collective” eller business angel medlemmer (hvor det er relevant)

Derudover forpligter investorerne sig til:

 • At udarbejde en handlingsplan for, hvordan de når målene
 • Intentionelt re-designe arbejdsprocesser for diversitet
 • Proaktivt arbejde for en divers pulje af rollemodeller
 • Deltage aktivt i aktiviteter inden for startup-økosystemet med det formål at motivere flere stiftere, der er kvinder, til at indgå i deal flow
 • Opsøge tale- og jury-engagementer i events med højt niveau af diversitet
 • Tilføje mål på diversitet udover køn baseret på læringer fra den årlige Diversity Commitment rapport

Alle investorer skriver også under på, at de proaktivt skal arbejde på at forbedre sig fra deres udgangspunkt – også hvis man eksempelvis allerede opfylder nogle af målene fra starten.

Underskrivere af Diversity Commitment

byFounders, Danish Business Angels, Danske Bank Growth, Dreamcraft Ventures, Innovationsfonden, PreSeed Ventures, Seed Capital og Vækstfonden.

Læs også

Pige der går ved søerne
07-03-2022

Hver syvende virksomhed bliver startet af kvinder: Vi har brug for større mangfoldighed

Kun 14 procent af nystiftede virksomheder sidste år blev startet af rene kvindeteams. Det er et problem for vores evne til at skabe innovation og vækst.

01-06-2022

Ny rapport: Startups ledet af kvinder rejste blot 1,8% af Europa-investeringer i 2021

Den europæiske scene for venturekapital oplevede rekordstor vækst i 2021 med over 100 mia. EUR investeret på et enkelt år i europæiske startups. Det skabte næsten 100 ”enhjørninger” i Europa. Men på trods af disse svimlende resultater er der stadig massive udfordringer, hvad angår kønsdiversitet, fastslår en ny paneuropæisk rapport.

12-01-2022
Analyse

Iværksætteråret der gik: Så mange virksomheder slog dørene op i 2021

Trods Coronakrisen er 32.494 nye virksomheder blevet stiftet i det forgangne år. Vækstfonden er dykket ned i tallene. Se her, hvordan det er gået i din kommune.