Produktivitet

Alle tal peger i samme retning. Den er gal med produktivitetsvæksten i Danmark. Og det kan få konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne og for dansk økonomi som helhed. Derfor nedsatte regeringen i foråret 2012 en produktivitetskommission, der skal undersøge, hvorfor vi halter bagefter, og som skal komme med forslag til, hvordan vi får løst problemet. I Vækstfonden ser vi frem til resultaterne, og i mellemtiden fortsætter vi arbejdet med at skaffe finansiering – fx til virksomhedernes investeringer i ny teknologi, maskiner og bygninger, som kan være med til at forbedre deres konkurrenceevne.

I dette tema stiller vi skarpt på produktivitetsudfordringen i Danmark. Vi har spurgt eksperter, erhvervsorganisationer og rådgivere, hvordan små og mellemstore virksomheder skal gribe udfordringen an.