Nye tal: Det danske marked for venturekapital

Hvert år tager Vækstfonden temperaturen på det danske venturemarked. I 2014 oplevede vi en god investeringsaktivitet og flere nyinvesteringer. En større andel af kapitalen gik desuden til virksomheder, som befinder sig på et tidligt stadie af deres udvikling. Til gengæld faldt investeringsniveauet i danske virksomheder.