Landbrug – Alternativ finansiering af vækst

Siden finanskrisen har landbruget været i en svær økonomisk krise. Selv sunde og veldrevene landbrug har haft svært ved at få finansiering til at udvide og modernisere bedrifterne eller gennemføre et ejerskifte. I Vækstfonden har vi siden 2010 været med til finansiere mere end 600 landbrug for over 2 mia. kr.

I dette tema om landbruget stiller vi skarpt på finansieringsituationen og gør status over vores lån og kaution til erhvervet. Vi har blandt andet talt med Landbrug & Fødevarer og Finansrådet, og vi har besøgt to landmænd, der hver i sær har fået Vækstlån til at modernisere og udvide deres bedrifter.