Årsrapport 2017: Finansiering til 804 virksomheder og trecifret millionoverskud


26-04-2018 /

Den stærke efterspørgsel på Vækstfondens produkter forsatte i 2017, og med et overskud på 379 mio. kr. leverede fonden for fjerde år i træk et pænt trecifret millionoverskud. Det vidner om, at Vækstfonden har et særdeles relevant værditilbud både til virksomhederne og de private banker og investorer, lyder vurderingen fra Vækstfondens formand, Claus Gregersen.

2017 blev et godt år for rigtigt mange danske virksomheder, og det satte et tydeligt aftryk på aktivitetsniveauet i Vækstfonden. Antallet af virksomheder, som fik finansiering, rundede 800 i årets løb, og de fik samlet finansiering for 2,5 mia. kr.

”Efterspørgslen på finansiering fra Vækstfonden fortsatte i 2017 på samme høje niveau som i 2016. Jeg synes, at det er et tydeligt bevis på, at både virksomhederne, bankerne og de private investorer anser Vækstfonden for at være en attraktiv samarbejdspartner. Det stærke samarbejde med private kilder til kapital viser samtidig, at Vækstfondens ydelser er rigtigt placeret på risikokurven og supplerer det private marked efter hensigten. Det er et godt udgangspunkt for udviklingen af fondens fremtidige aktiviteter,” siger Claus Gregersen, formand i Vækstfonden.

Vækstfondens resultat for 2017 blev et overskud på 379 mio. kr. Det er fjerde år i træk, at Vækstfonden leverer et pænt trecifret millionoverskud. Med resultatet for 2017 når den gennemsnitlige årlige forrentning af egenkapitalen over de seneste 5 år op på 14 pct. og over de seneste 10 år op på 6,1 pct.

Hovedtal - finansielle, mio. kr. 

  2017 2016 2015
Resultatopgørelse, hovedposter                                 
Resultat, VF Fonde 273 533 446
- heraf kapitalandele i fonde  223  529 443
- heraf Syndikeringslån  50  4 3
Resultat, VF Venture 30  90  362 
Resultat, VF Lån, Garantier og Kautioner  259  131  54 
- heraf Vækstlån og Ansvarlige lån  218  116 40 
- heraf Vækstgarantier  -8
- heraf Vækstkautioner 37  23  13 
Afkast af obligationer m.v. -2 
Fundingomkostninger  -34  -33  -25 
Nettoadministrationsomkostninger  -145  -118  -116 
Årets resultat  379  610  723 
       
Balance, hovedposter       
Likvide beholdninger, netto   2.347  1.732  1.872 
Kapitalandele i fonde  4.713  5.036  4.205 
Egenkapitalindskud  608 552  355 
Udlån til porteføljevirksomheder  104  87  45 
Vækstlån og Ansvarlige lån  3.396  2.546  1.695 
Syndikeringslån  204  178  160 
Egenkapital  5.642  4.888  4.278 
Gæld til pensionskasser  1.530  1.283  1.021 
CP-udstedelser  3.608  2.606  1.702 
Balancesum  12.029  10.414  8.459 
       
Tilsagnsforpligelser, netto  6.481  6.531  6.675 
- heraf Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk Landbrugskapital  3.286  3.711  4.070 
       

Nøgletal, pct

  1år 5år 10år
       
Egenkapitalforretning (årets resultat/primo egenkapital 7,8  14,0  6,1 

       

På baggrund af resultatet for 2017 forventer Vækstfonden at udlodde 190 mio. kr. i udbytte til staten som led i Nordsøaftalen. Den resterende del af overskuddet går til finansiering af vækst i nye virksomheder.

”Resultatet for 2017 er tilfredsstillende og er nu føjet til den stribe af positive resultater, som godt nok først har materialiseret sig i de senere år, men som er skabt af et årtier langt og kontinuerligt fokus på værdiskabelse ude i fondene og virksomhederne. Strategien er rigtig, og forretningen forekommer sund, når Vækstfonden nu for fjerde år i træk kan levere et flot trecifret millionoverskud, og samtidig bidrager til at skabe innovation og tusindvis af arbejdspladser hvert år,” siger Claus Gregersen.

De virksomheder, som har bidraget mest til overskuddet i 2017, er bl.a. Asetek og Boozt fra Vækstfondens fondsportefølje samt Reapplix og Merus Audio fra porteføljen af direkte investeringer. Alle Vækstfondens forretningsområder gav overskud.

I 2018 forventer Vækstfonden at nå ud til mindst lige så mange virksomheder som i 2017. Foruden investeringer i fonde, direkte ventureinvesteringer og udlån arbejder vi videre med at medvirke til flere noteringer af små og mellemstore virksomheder på den danske børs. Når først en virksomhed er noteret på den danske børs, er der efter vores opfattelse bedre chance for, at den kan vokse sig større i Danmark.

> Læs Vækstfondens årsrapport 2017

For yderligere informationer, kontakt

Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden / 40 80 48 60 / cm@vf.dk
Peter Bruun, chef for kommunikation og CSR / 40 81 35 46 / pbr@vf.dk

Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som medvirker til at skabe flere vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.300 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 22,5 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. Læs mere på vf.dk.

Se direktør Christian Motzfeldt præsentere Vækstfondens årsrapport 2017