Nye lånevilkår skal hjælpe flere unge landmænd i gang


18-08-2017 /
Vækstfonden kan nu hjælpe unge landmænd med en større del af finansieringen, når de vil etablere sig på egen bedrift. De nye vilkår skal hjælpe generationsskiftet i landbruget på vej.
Vækstfonden kan nu tage en større del af finansieringen, når unge landmænd vil etablere sig som selvstændige på egen bedrift. Siden 2014 har Vækstfonden kunnet yde etableringslån til denne type sager, hvor der er behov for ansvarlig lånekapital, fordi den unge landmand ikke selv har en tilstrækkelig stor opsparing til at kunne få et almindeligt lån hos banken og realkreditinstitutterne.
 

Nu forbedres vilkårene, så det vil være muligt at få et etableringslån på 15 procent af den samlede købssum uden at skulle trække landmandens opsparing fra. Og i nogle sager vil etableringslånet kunne dække op til 20 procent af den samlede finansiering.

Hidtil har et etableringslån kun kunnet indgå som del af de yderste 15 procent, der også tæller landmandens egenkapital og eventuel investor- og køberfinansiering.

”Vi håber, at de nye vilkår vil gøre drømmen om egen bedrift mulig for endnu flere unge landmænd. Vi står over for et stort generationsskifte i landbruget, og derfor er det vigtigt, at de unge landmænd har attraktive muligheder for at skaffe finansiering til at etablere sig. Vi oplever, at det er den yderste del af finansiering, der ofte forhindrer, at handlerne falder på plads,” siger Lene Gade Hovmøller, landbrugskundedirektør i Vækstfonden.

De nye lånevilkår vil være med til at forbedre landmandens soliditet. Og derfor vil det forbedre mulighederne for at få bankerne med i finansieringen.

”I Finans Danmark er vi glade for de ændrede vilkår for Etableringslån til landbruget, som kan bidrage til et mere solidt kapitalgrundlag på de enkelte landbrug. Det giver bedre mulighed for, at bankerne og realkreditinstitutterne kan levere den resterende del af finansieringen, så landmanden får en god samlet finansiering,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

”Ændringerne er godt nyt for de mange unge landmænd, der gerne vil etablere sig i erhvervet. Det er en udfordring for landbruget, at det gennem lang tid har været svært at gennemføre et generationsskifte. Vi har en række dygtige unge landmænd, der brænder for at videreføre landbrugsproduktionen. Derfor er det også afgørende, at der er politisk vilje til at sikre gode vilkår i etableringssituationen. Med ændringerne af låneordningen bliver det nemmere for de unge landmand at få fod under eget bord,” siger Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer.

De nye vilkår træder i kraft fredag den 18. august.

Fakta
Etableringslån til landbrug er et særlig risikovilligt lån, som henvender sig til yngre landmænd med ambitioner om at overtage og udvikle en eksisterende bedrift. Lånet kan dække den yderste del af investeringen.

Et Etableringslån til landbrug er efterstillet anden lånefinansiering og er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Lånet er altså ansvarlig kapital og medvirker til at styrke soliditeten over for pengeinstituttet, øvrige kreditorer og omverdenen i det hele taget.

Etableringslånet kan fremover dække 15 pct. af den samlede købs- eller investeringssum – uden at fratrække anden finansiering. Etableringslånet vil i nogle tilfælde kunne hæves til at finansiere op til 20 procent af købs-/investeringsbeløbet.

Vækstfonden har i alt finansieret 629 landbrug for over 2 mia. kr.

Kontakt Vækstfonden

Linea Søgaard-Lidell

Linea Søgaard-Lidell
Senior kommunikationsrådgiver

M +45 22 13 58 55
lsl@vf.dk