Vækstfonden 2016: Overskud på 610 mio. kr. og finansiering til 810 virksomheder


07-04-2017 /
810 virksomheder fik kapital og finansiering for i alt 2,4 mia. kr. i 2016, og for tredje år i træk leverer Vækstfonden et betydeligt trecifret millionoverskud på 610 mio. kr. Resultaterne er skabt af dygtige iværksættere og virksomheder og et stærkt samarbejde med private banker og investorer, lyder analysen fra formand Carsten Koch.
2016 blev et godt år for mange danske virksomheder med fremgang og nye forretningsmuligheder. Det medførte en fortsat høj efterspørgsel på finansiering fra Vækstfonden. Ved årets udgang havde 810 virksomheder fået finansiering for et samlet beløb på 2,4 mia. kr.

”Vækstfonden sætter i dag et meget betydelig aftryk på markedet for risikovillig finansiering, hvad den store efterspørgsel er et tydeligt bevis på. Når fonden kan nå ud til så mange virksomheder i alle egne af landet, skyldes det et utroligt stærkt og konstruktivt samarbejde med private banker og investorer og den brede vifte af rådgivere, som hjælper virksomhederne med at få deres finansiering til at falde på plads,” siger Carsten Koch, formand for Vækstfondens bestyrelse.

Vækstfondens resultat blev et overskud på 610 mio. kr., og 2016 blev dermed tredje år i træk med et solidt trecifret millionoverskud.

 

 

 

De virksomheder, som har bidraget mest til overskuddet i 2016, er Forward Pharma, Asetek, Boozt og Acarix fra Vækstfondens fondsportefølje og Blackwood Seven fra porteføljen af direkte investeringer. Alle Vækstfondens forretningsområder gav overskud.

Med resultatet for 2016 når Vækstfondens akkumulerede overskud for de seneste 10 år op på mere end 1,5 mia. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 5 pct. Overskuddet investerer Vækstfonden i ny innovation og vækst ude i virksomhederne. Aktuelt bidrager Vækstfondens finansiering til at skabe ca. 10.500 ny job om året.

”Både iværksætterne og de mere etablerede virksomheder i vores portefølje har leveret en imponerende værditilvækst i årets løb. De seneste års overskud er resultatet af en langsigtet og risikovillig strategi med fokus på at skabe værditilvækst i tæt samarbejde med virksomhederne og deres øvrige investorer. Strategien har skabt en meget positiv spiral af vækst, innovation, nye arbejdspladser og et afkast, som investeres i nye virksomheder,” siger Carsten Koch.

I 2017 vil Vækstfonden fortsætte i samme spor som tidligere år, men vil som noget nyt have et særlig fokus på at bygge flere store virksomheder i Danmark. Konkret vil Vækstfonden arbejde på at tiltrække mere udenlandsk kapital og se på mulighederne for at børsnotere små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Læs hele årsrapporten her

For yderligere informationer, kontakt:

Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden / 40 80 48 60 / cm@vf.dk
Peter Bruun, kommunikationschef i Vækstfonden / 40 81 35 46 / pbr@vf.dk

Kontakt Vækstfonden

Peter Bruun

Peter Bruun
Chef for kommunikation og CSR

T +45 35 29 86 31
M +45 40 81 35 46
pbr@vf.dk

Årsrapport 2016

Læs hele rapporten her