Ny kapital: Dansk matematikhjælp skal udbredes internationalt


05-05-2017 /
Danske EduLab får millioninvestering fra Vækstfonden til at udbrede portalen MatematikFessor internationalt. Med kapitalen vil virksomheden eksportere danskudviklet pædagogik, og Vækstfonden ser stort potentiale i læringsvirksomheden, der allerede har udrullet sin løsning på 75 pct. af de danske skoler.
Vækstfonden skyder en tocifret millioninvestering i EduLab, der står bag den danske online portal MatematikFessor. Portalen vil gøre børn dygtigere til matematik, og EduLab har ambitioner om at udbrede den til en række europæiske markeder. Den nye kapital skal netop bruges til at opdyrke nye markeder.

"Med investeringen fra Vækstfonden kan vi få endnu mere fart på vores internationalisering og vores vision om at gøre verdens børn bedre til matematik. Vi har produktet, vi har passionen, vi har fagligheden - og med investeringen fra Vækstfonden nu også muligheden for at investere i de ressourcer, der skal muliggøre vores internationalisering," siger Kasper Holst Hansen, stifter og adm. direktør, EduLab.

MatematikFessor er et digitalt værktøj udviklet i tæt samarbejde med matematiklærere fra den danske folkeskole. Portalen, der hjælper matematiklærerne til at gøre folkeskoleelever dygtigere til matematik, anvendes i dag på 75 procent af alle grundskoler i Danmark. Dagligt logger 75.000 elever ind på portalen, som andre europæiske skoler nu også skal få glæde af.

”I Vækstfonden synes vi, det er særligt interessant, hvis vi kan være med til at opdyrke en eksport af dansk pædagogik. Vi har nogle fantastisk dygtige lærere i Danmark, og EduLab medvirker til at indpakke den kompetence i et format, som kan sælges til andre lande. Den store opbakning fra matematiklærere i de danske grundskoler beviser, at EduLab kan gøre en forskel i undervisningen,” siger Jesper Lilledal, Investment Director i Vækstfonden.

Uddannelsessektoren er en af de største sektorer i verden, og behovet for uddannelse er stigende. Samtidig er sektoren kendetegnet ved en meget beskeden grad af teknologisk udvikling.

”Uddannelsessektoren som helhed står over for en transformation. Mens andre brancher har rykket sig utroligt meget i de seneste 100 år, er der inden for uddannelse ikke sket tilsvarende meget. Der er derfor et digitalt underskud inden for uddannelse, og det bliver kun større med de digitalt indfødte årgange. Det potentiale i edtech kan Danmark være med til at udnytte, og det er vores klare forventning, at vores investering i Edulab vil være med til at bevise det,” siger Jesper Lilledal.

Baggrund

MatematikFessor blev lanceret til grundskolen i 2010 og anvendes i dag på 75 procent af Danmarks grundskoler. 75.000 elever logger dagligt ind på portalen. Der løses over 1,5 millioner matematikopgaver om dagen, og hvis eleverne svarer forkert på et af portalens i alt 2 millioner spørgsmål, ligger der et indhold af 2.000 videoer klar til at hjælpe dem videre.

Den tidligere regering etablerede i 2012 en pulje på 500 mio. kr. til digitale læremidler for at øge digitaliseringen af undervisningen i den danske folkeskole. Puljen fungerer således, at skoler som indkøber digitale læringsmidler får 50 procent af omkostningen refunderet fra puljen. EduLab Aps er en af de danske edtech opstartsvirksomheder, der har fået medvind i kølvandet på digitaliseringspuljen.

For yderligere information, kontakt
Kasper Holst Hansen, stifter og direktør i EduLab Aps, +45 26 24 03 40, kasper@edulab.dk
Jesper Lilledal, Investment Director i Vækstfonden, +45 30 67 56 93, jli@vf.dk

 

Kontakt Vækstfonden

Jesper Lilledal
Partner

M +45 30 67 56 93
jli@vf.dk

Se portefølje