Business angel survey 2016: Højt aktivitetsniveau blandt danske BA'er


30-12-2016 /
Aktivitetsniveauet er højt blandt danske business angels – både når det kommer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægning af aktiviteterne i det danske business angels-miljø, som er gennemført af Danish Business Angels, Keystones og Vækstfonden.
En ny analyse, der bygger på besvarelser fra 155 aktive business angels (BA’er), viser, at de danske investeringsengle har været ganske aktive i 2015 og skabt fine resultater. I gennemsnit har BA’erne hver foretaget 1,6 investeringer i løbet af året for et gennemsnitligt samlet beløb på 1,9 mio. kr.

”Samlet set har de deltagende business angels i 2015 foretaget investeringer for op mod 300 mio. kr. i både nye porteføljevirksomheder og opfølgningsinvesteringer. Samtidig har de i 2015 gennemført over 50 exits, hvoraf flertallet har ført til et positivt afkast med en gennemsnitlig multipel på 2,6. Det er meget positivt at se det høje aktivitetsniveau, og ikke mindst at det er muligt at skabe gode resultater på investeringer med høj risiko,” siger Jesper Jarlbæk, formand for Danish Business Angels.

Business angels investerer både kapital og tid
Langt hovedparten af BA’ernes investeringer er på under 1 mio. kr. Ofte syndikerer de dog med andre investorer, og selskaberne får dermed tilført yderligere kapital. Det er dog ikke pengene alene, der skaber resultaterne. Over halvdelen af de deltagende business angels bruger to dage eller mere om ugen på drift og ledelse af deres gennemsnitligt fire porteføljevirksomheder. Det vækker ikke overraskelse hos sekretariatet for en række af de danske business angels-netværk, Keystones.

”Analysen underbygger, at det kræver dedikation at lykkes med investeringer af denne type. De succesfulde business angels er dedikerede investorer, der sætter ikke blot kapital, men også tidsmæssige ressourcer af til deres selskaber. Samtidig kan vi se, at flertallet af BA’erne har personlig erhvervserfaring fra ICT og industri, der også er de brancher, der investeres mest i. Så de bidrager uden tvivl med vigtige kompetencer til selskaberne,” siger Jan Rosenbom, partner i Keystones.


Markedet for BA-investeringer er modnet
Også investeringsdirektør Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden glæder sig over det høje aktivitetsniveau blandt de danske business engle.
”Business angels spiller en vigtig rolle i det danske økosystem for investeringer i virksomheder. Derfor er det også glædeligt at se, at der er en næsten ligelig fordeling mellem ny- og opfølgningsinvesteringer. Det vidner om, at englene på samme tid er opsøgende på at engagere sig i nye virksomheder og vedholdende i at bakke op med ny kapital til de virksomheder, der viser fremdrift. Det bidrager til en fortsat udbygning og modning af business angels’ vigtige rolle i økosystemet,” siger Rolf Kjærgaard.

Læs hele analysen.

 For mere information, kontakt:

  • Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden, på telefon 4081 0996 eller rk@vf.dk.
  • Jesper Jarlbæk, formand i Danish Business Angels, på telefon 2220 2175 eller jesper@jarlbaek.net
  • Jan Rosenbom, partner i Keystones, på telefon 4014 6618 eller jr@keystones.dk.
Om analysen
  • Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) og bygger på oplysninger fra 155 aktive, danske business angels (BA’er).
  • Business angels er privatpersoner, der investerer egne midler i unoterede selskaber, og som har forretningsmæssige kompetencer og interesse i at være med til at udvikle virksomhederne gennem aktivt ejerskab.
Hovedresultater:
  • De aktive BA’er har foretaget flere end 250 investeringer i 2015 for et samlet beløb på 287 mio. kr. Det svarer til 1,6 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 1,9 mio. kr.
  • Investeringerne fordeler sig antals- og beløbsmæssigt stort set ligeligt mellem ny- og opfølgningsinvesteringer.
  • BA’erne har foretaget 52 exits i 2015, hvor den gennemsnitlige multipel (investering x retur) er beregnet til 2,6x.
  • Over halvdelen af BA’erne dedikerer to eller flere dage om ugen til drift og ledelse af porteføljevirksomhederne.
Ifølge en undersøgelse fra EBAN (The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players) er Danmark, sammen med bl.a. Finland og Sverige, blandt de europæiske lande, der de seneste år har vist en stabil vækst på markedet for business angels.

Se mere om den europæiske undersøgelse. 

vgfc

Nathali Selmeczi Leth
Seniorkommunikationsrådgiver

T +45 35 29 86 55
M +45 28 60 01 13
nsl@vf.dk