Foto: Lyngsaa


Lyngsaa udvikler og producerer skræddersyet LED-lys til blandt andet sportsarenaer og til den maritime verden. Ved alle større projekter skal virksomheden indkøbe og forudbetale specialværktøj og -materiale. Det betyder, at virksomheden i lange perioder står med store udgifter, få indtægter og derfor ringe muligheder for at tage nye store kunder ind. Den likviditetsudfordring blev løst med en Vækstkaution for et lån i banken.

Download billeder fra Lyngsaa