Business angel-survey 2016


Aktivitetsniveauet er højt blandt danske business angels – både når det kommer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægning af aktiviteterne i det danske business angels-miljø, som er gennemført af Danish Business Angels, Keystones og Vækstfonden.

Business Angel survey 2016 er udarbejdet i samarbejde mellem Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) og bygger på oplysninger fra 155 aktive, danske business angels (BA’er).

Hovedresultaterne er:

  • De aktive BA’er har foretaget flere end 250 investeringer i 2015 for et samlet beløb på 287 mio. kr. Det svarer til 1,6 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 1,9 mio. kr.
  • Investeringerne fordeler sig antals- og beløbsmæssigt stort set ligeligt mellem ny- og opfølgningsinvesteringer.
  • BA’erne har foretaget 52 exits i 2015, hvor den gennemsnitlige multipel (investering x retur) er beregnet til 2,6x.
  • Over halvdelen af BA’erne dedikerer to eller flere dage om ugen til drift og ledelse af porteføljevirksomhederne.

Læs hele analysen.

Ole Bruun

Ole Bruun Jensen
Senioranalytiker

T +45 35 29 86 34
M +45 23 29 79 51
obj@vf.dk