Finansiering til iværksættere

Som iværksætter har du forskellige muligheder for finansiering alt afhængigt af dit behov. Har du eksempelvis ambitioner om kraftig skalering, kan et konvertibelt lån være første skridt frem mod en større kapitalrunde, hvis du ikke allerede er klar til at få en investor med ombord. Det kan også være, at du har udsigt til mere moderat vækst. Her kan en langsigtet låneordning være velegnet, så du får en solid adgang til risikovillig finansiering uden at skulle afgive ejerandele. Uanset hvilken indgang til Vækstfonden du måtte benytte, vil vi se på tværs af alle finansieringskilder for at finde den bedste kombination.

Find en løsning, der passer til dit behov

Håndtryk mellem kollegaer

Early Engagement

Early Engagement er et konvertibelt lån til tidlige iværksættervirksomheder, der har stort skaleringspotentiale, men som endnu er for tidlige til en reel ventureinvestering.

Startlån

Startlån er målrettet tidlige iværksættervirksomheder, som har et færdigudviklet produkt, et godt vækstpotentiale og de første kunder i hus.

Vækstlån til iværksættere

Til dig som ung virksomhed, der allerede har produkter og kunder, men hvis korte historik gør det svært at skaffe finansiering til at accelerere væksten.

Business angel matching-lån

Business angel matching-lån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til tidlige danske iværksættervirksomheder. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra en business angel med et lån fra Vækstfonden.