Samarbejde med business angels

Business angels spiller en vigtig rolle i økosystemet omkring de små og mellemstore virksomheder i Danmark. I Vækstfonden er vi derfor glade for at samarbejde og syndikere med en lang række dygtige business angels på talrige investeringer hvert eneste år. Herunder kan du læse om tre af Vækstfondens initiativer, som er særligt målrettet danske business angels: EAF Denmark, hvor vi matcher din investering med yderligere egenkapital, Business angel matching-lån, hvor vi matcher din investering med et lån til virksomheden samt Early Engagement-konceptet, hvor vi matcher din pre-seed/seed-investeringer med et konvertibelt lån.

Produkter til business angels

Business angel matching-lån

Business angel matching-lån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til tidlige danske iværksættervirksomheder. Med lånefaciliteten giver vi godkendte business angels mulighed for at matche investeringer i tidlige startups med et lån i forholdet 1 : 1.

European Angels Fund Denmark (EAF Denmark)

Med European Angel Fund Denmark (EAF Denmark) giver Vækstfonden sammen med Den Europæiske investeringsfond, EIF, dygtige danske business angels mulighed for at matche deres investeringer i danske iværksætter- og vækstvirksomheder med yderligere kapital.

Early Engagement

Early Engagement er et konvertibelt lån, som er særligt målrettet tidlige virksomheder, der på sigt er ventureegnede. Det vil sige, at det er selskaber med et stort skaleringspotentiale på det globale marked. Early Engegement-lånet kan krydsfinansieres med business angel matching-lån.