Vækstlån for långivere

Hvis du ikke kan yde hele den finansiering, din kunde har brug for. Vækstlån står som udgangspunkt bagved din egen finansiering.


/ Hvad er et Vækstlån?

Din kunde kan få et Vækstlån som led i at finansiere en vækstplan eller et ejerskifte. Det kan fx være, at din kunde vil: 

 • investere i nye produktionsfaciliteter
 • opdyrke nye markeder
 • overtage og videreudvikle en etableret virksomhed
 • gennemføre grøn omstilling eller lancere mere ressourcebesparende produkter.

Vækstfonden yder Vækstlånet direkte til din kunde, og lånet skal som udgangspunkt indgå i en samlet finansieringsløsning, hvor du også selv kommer med nye lån og/eller kreditter til din kunde.

Vækstlånet skal være på min. 1. mio. kr. og er som udgangspunkt sidestillet med den finansiering, du selv yder til kunden. Sikkerhedsmæssigt er Vækstlånet dog som udgangspunkt efterstillet. Skulle din kunde således komme i den ærgerlige situation at gå konkurs, får vi først dækket vores tab, når du og andre kreditorer har fået dækket deres.

/ Fordele for banken

Hvis ikke du selv ønsker at tage hele risikoen på at dække din kundes finansieringsbehov, kan et Vækstlån være et godt supplement. Vækstlånet styrker både kunden og dit eget engagement.

Dine fordele:

 • Du hjælper din kunde med at finansiere nye aktiviteter, som styrker hans forretning og dermed dit eget engagement
 • Du får mulighed for at udvide dine engagementer og dermed den samlede udlånsforretning
 • Vækstlån reducerer din risiko på kunden, da lånet som udgangspunkt er dækket af sekundært pant og derfor står bagved de lån og kreditter, du selv yder til kunden
 • Et Vækstlån er fleksibel finansiering, da I har mulighed for at udvide kreditten forbigående, hvis der er behov for det - uden at skulle rykke for Vækstfondens pant.

/ Hvem kan søge?

Vækstlån er målrettet små og mellemstore veletablerede virksomheder. For at få et Vækstlån skal virksomheden være økonomisk og ledelsesmæssigt velfunderet.

For at kunne ansøge skal din kunde:

 • have maks. 250 ansatte
 • have en omsætning på under 372 mio. kr. eller en balance på under 320 mio. kr.
 • være uafhængig af større virksomheder.

Vi lægger særlig vægt på:

 • At din kundes sikkerheder ikke rækker til, at banken selv kan løfte hele finansieringen
 • At virksomheden har haft en fornuftig regnskabsudvikling de seneste år
 • At virksomheden – herunder bestyrelsen – har relevante kompetencer
 • At soliditeten er fornuftig
 • At lånet indgår i en samlet finansieringsløsning, der inkluderer finansiering fra banker eller andre långivere.
 • At Vækstlånet skal være på min. 1 mio. kr.

Læs mere om Vækstlån for iværksættere.

/ Hvad koster det?

Prisen for et Vækstlån består af:

 • Et et etableringsgebyr (varierer med lånets størrelse) + 0,5 pct. af lånebeløbet, ekskl. udgifter til etablering af sikkerhed og sikringsakter:

  Lånestørrelse
     Etableringsgebyr
  Fra 1.000.000 kr. op til 1.499.999 kr.    20.000 kr. + 0,5 pct. af lånebeløbet
  Fra 1.500.000 kr. op til 2.0000.000 kr.
     30.000 kr. + 0,5 pct. af lånebeløbet
  Fra 2.000.000 kr.    40.000 kr. + 0,5 pct. af lånebeløbet

 • En individuelt fastsat rente, som typisk er et par procentpoint højere end bankrenten, fordi Vækstlånet dækker en højere risiko. Renten fastsættes efter en grundig kredit- og risikovurdering.

Vilkår
Det er muligt at få afdragsfrihed på lånet de første 24 måneder. Hvis lånet bliver indfriet efter de første 24 måneder, skal virksomheden/landbruget kun betale renter frem til udløbet af kalenderkvartalet.  

Løbetiden på lånet følger som udgangspunkt aktivernes forventede levetid.

/ Sådan søger din kunde

Din kunde kan søge om et Vækstlån digitalt via linket her nedenfor. I den forbindelse har vi brug for: 

 • Forretningsplan.
 • Revisorattesterede årsrapporter for de seneste 2 år og evt. perioderegnskaber. 
 • Budgetter for i år og næste år. 
 •  CV’er for nøglepersoner i virksomheden. 
 • Seneste selvangivelse og/eller formueopgørelse for ejerkredsen. 
 • Plan for investeringen/projektet, der skal gennemføres. 
 • Kopi af købsaftale ved ejerskifte. 
 • Oversigt over virksomhedens samlede finansieringsvilkår. 
 • Et koncerndiagram eller en oversigt over ejerstrukturen 
 • Underskrevet samtykkeerklæring om udveksling af personoplysninger

SamtykkeerklæringSkabelon til forretningsplanSøg om Vækstlån

       

Lånet støttes af InnovFin SMV-garantifaciliteten med økonomisk støtte fra Den Europæiske Unions finansielle instrumenter under Horisont 2020.
Se mere på europa.eu

Denne finansiering er muliggjort af en garanti, der er blevet stillet af Creative Europe programmet og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (”EFSI”) under Investeringsplanen for Europa. Formålet med EFSI er at understøtte finansieringer og gennemføre produktive investeringer i den Europæiske Union, samt sikre øget adgang til finansiering.