Finansieringsløsninger med fonde, business angels og andre investorer

Er du fondsforvalter, investor, business angel eller lign., kan du her læse mere om, hvordan du kan samarbejde med os om at finansiere COVID-19-ramte virksomheder. Vækstfonden har flere muligheder for at matche din investering i den enkelte virksomhed.

Sådan matcher vi din investering

Analyser og indsigt

I Vækstfonden arbejder vi på at skabe indsigt gennem data og analyser – gerne i partnerskab med andre. Vi følger udviklingen i kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder, vi analyserer forskellige segmenter og brancher, og vi deler løbende vores viden for at bidrage til opbyggelsen af et stærkt økosystem.

Vækstfondens podcasts

Oversigt over business angels

Her finder du de business angels, der er en del af ordningen under Business angel matching-lån. Listen udvides løbende.

Andre COVID-19-finansieringsløsninger til virksomheder

COVID-19: Garanti til SMV'er

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som ydes af dit finansieringsinstituttet. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

COVID-19: Garanti til store virksomheder

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden garantere for lån, driftskreditter eller garantier i banken, som skal dække dit omsætningstab. Garantien fungerer som sikkerhed for banken og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Ansvarlige lån/Ansvarlige lån, Genstart

Ansvarlige lån er for dig, der skal styrke din egenkapital og øge din soliditet for at kunne finansiere dine vækstplaner. Dit fleksible alternativ til en ny investor.Ansvarlige lån, Genstart er for COVID-19-ramte virksomheder med vækstpotentiale, der har haft positive resultater op til COVID-19.

Har du spørgsmål? kontakt os

Kvinde der holder en iPhone

Mandag til torsdag 08.30-16.30, fredag 09.00-16.00

Henvendelser i forbindelse med COVID-19