Finansiering til kreative og kulturelle erhverv


Vækstfonden har i november 2018 indgået en aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF), der specifikt omhandler de kreative og kulturelle erhverv i Danmark. Formålet med aftalen er at understøtte finansieringen af kommercielle virksomheder og iværksættere med vækstplaner inden for de kreative og kulturelle erhverv.

Aftalen dækker en række af Vækstfondens låneprodukter, herunder Vækstlån og Vækstlån til Iværksættere og betyder, at Vækstfonden kan tage en lidt større risiko, når din virksomhed skal kreditvurderes.

EIF har opstillet en række kriterier for, at Vækstfonden kan stille finansiering til en virksomhed eller iværksætter under denne specifikke aftale.

Hvis du søger finansiering på op til 15 millioner kr. til drift, finansiering eller ejerskifte og samtidig driver forretning eller tænker at starte forretning inden for de kreative og kulturelle erhverv, så kan din virksomhed leve op til kriterierne. Ydermere kan du også leve op til kriterierne ved at have varemærker eller distributionsaftaler inden for kreative og kulturelle erhverv, samt have modtaget en pris (se liste den fulde liste af priser nedenfor) eller have opnået skattefordele inden for kreative og kulturelle erhverv.

Selve ”kreative” og ”kulturelt” erhverv er defineret som en af de følgende brancher: arkitektur, arkiver, biblioteker og museer, kunsthåndværk, audiovisuelle, herunder film, tv, videospil og multimedie, håndgribelig og immateriel kulturarv, design, festivaler, musik, litteratur, scenekunst, forlagsvirksomhed, radio, foto og kunst.

Kontakt Vækstfonden for at høre mere omkring finansiering i de kreative og kulturelle erhverv.

Du kan se listen over forskellige priser her

Du kan læse mere om mandatet på EIFs hjemmeside her

EU-flag 

Denne finansiering er muliggjort af en garanti, der er blevet stillet af Creative Europe programmet og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (”EFSI”) under Investeringsplanen for Europa. Formålet med EFSI er at understøtte finansieringer og gennemføre produktive investeringer i den Europæiske Union, samt sikre øget adgang til finansiering