Års- og halvårsrapporter

Vækstfonden spiller en særlig rolle i at sikre vækst og udvikling i Danmark. Det gør vi ved at sikre risikovillig kapital til iværksættere og virksomheder i hele Danmark

Hos Vækstfonden finder vi de virksomheder, som Danmark ikke må gå glip af. Innovationskraft, samfundsafkast og ansvarlighed er vores pejlemærker, når vi finansierer bæredygtig vækst og udvikling i hele Danmark. ​Over de seneste fem år udgør Vækstfondens akkumulerede resultat 2,5 mia. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 9,6 pct.

Som statens finansieringsfond har vi knap 6 millioner aktionærer, og de forventer et mere nuanceret afkast i form af jobskabelse og vækst i hele Danmark. Det gør vi rede for i Vækstfondens års- og halvårsrapporter.

I vores rapporter på siden her kan du derfor læse mere om Vækstfondens finansielle resultat, og om hvordan vores aktiviteter understøtter et stærkt samfundsafkast i form af nye arbejdspladser, vækst i hele Danmark og grøn omstilling.

Vækstfonden har siden etableringen i 1992 finansieret mere end 10.000 virksomheder for et samlet tilsagn på 38 mia. kr. Du kan finde flere aktuelle tal på hjemmesiden, eller læse mere om vores resultater i Vækstfondens års- og halvårsrapporter på siden her.